foto haas in grasland

Wat kan ik doen tegen wilde dieren die schade veroorzaken aan mijn teelten?

Wilde dieren kunnen heel wat schade aan je teelten veroorzaken. Het is soms niet evident om te weten wat je kan en vooral mag doen. Op deze pagina behandelen we schade door duiven, ganzen, kraaiachtigen, hazen of konijnen.

Basisprincipe: Afweren is altijd verplicht

Tabel afweermaatregelen per soort

Wildsoort
Maatregel

Duiven
(houtduif, Turkse tortel, stadsduif, holenduif)

Ganzen
(Canadese gans, grauwe gans, brandgans, kleine rietgans, kolgans)

Kraaiachtigen
(kauw, roek, ekster, kraai, gaai)

Hazen, Konijnen

Bewegende pop

1 per 4 ha

Afdekken, overkappen, overdekken

 

 

Omheining:

 • minstens 50 cm hoog
 • maximum 5 cm maaswijdte
 • minimum 1 mm draaddikte of kippengaas
 • optioneel 15 cm ingegraven

 

 

 

 

Gaskanon

1 per 10 ha

 

Geluidssysteem met afschrikkende geluiden

1 per 4 ha

 

Heliumballonnen

1 per 4 ha

 

Imitatieroofvogel of andere namaakvogels

1 per 2 ha

 

Plaatsen van poppen (vogelverschrikkers met oude jas/hemd en broek gevuld met stro)

1 per ha

 

Vlaggen en ballonnen (zonder helium)

10 per ha

 

Schrik- en trillinten

over het hele perceel met maximale tussenafstand van 1 m

 

Boombescherming
(plantenkokers)

 • minstens 50 cm hoog
 • maximum 2,5 cm maaswijdte
 • minstens 1 mm draaddikte
 

 

 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos biedt je nuttige info per soort

Lees hier over specifieke soorten die wildschade veroorzaken.
 • Schade door houtduiven

  Er bestaat gelukkig een hele reeks maatregelen om duiven bij je teelten vandaan te houden. Hier vind je een overzicht van de preventieve basismaatregelen om schade aan gewassen, teelten en gebouwen te voorkomen.

 • Schade door ganzen

  Zowel tijdens de zomer als in de winter kunnen ganzen graslanden en akkerbouwgewassen belagen.

 • Schade door hazen en konijnen

  Om aanspraak te maken op een schadevergoeding, moeten de konijnen en hazen afkomstig zijn uit een natuurterrein die in beheer is bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waarin de soort niet-bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden. Indien mogelijk, kan je overgaan tot bijzondere jacht en/of bestrijding.

 • Schade door kraaiachtigen

  De kraai, roek, kauw, ekster en gaai lusten alles. Pas bezaaide akkers, rijpe maïskolven en boomgaarden vol rijp fruit vormen een feesttafel voor deze vogelsoorten. Heel wat maatregelen helpen je om kraaiachtigen bij je oogst vandaan te houden.

Overlast & schade

Het Agentschap voor Natuur en Bos biedt je de meest recente informatie over wild en wildschade in Vlaanderen. Alle informatie is te vinden in de brochure: 'De natuur als goede buur: (samen)leven met wilde dieren, hoe doe je dat?'.

Wat als afweren niet helpt?

Soms bieden alle mogelijke, niet-dodelijke maatregelen onvoldoende bescherming tegen schade door vogels en zoogdieren. Indien mogelijk, kan je overgaan tot bestrijding of bijzondere jacht.

Met bestrijding onderneem je stappen nadat je al schade leed. Bijzondere jacht heeft als doel schade te voorkomen. Beide zijn gebonden aan strenge regels. Je kan niet elke soort bejagen of bestrijden. Bovendien moet je in de meeste gevallen de nodige maatregelen genomen hebben om de schade te voorkomen, voor je overgaat tot deze methodes.

Wanneer mag je dieren bestrijden en bejagen?

 • Bijzondere jacht

  Jagen mag enkel op bepaalde soorten en in de daaraan verbonden periodes. Indien de wettelijke afweermaatregelen niet helpen, kan hierop een uitzondering bekomen worden. Bijzondere jacht is een uitbreiding van de gewone jacht. Het is in bepaalde situaties toegelaten om buiten het seizoen een bepaalde wildsoort te bejagen, met als enig doel een eigendom voor schade te behoeden. Om over te gaan tot bijzondere jacht moet je in het bezit zijn van een jachtverlof en geldig jachtplan

  De jachtrechthouder van het desbetreffende perceel moet hiertoe een aanvraag indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

 • Bestrijding

  Als er geen andere oplossing bestaat, kan overgegaan worden op bestrijding van de dieren. Bestrijding houdt in dat je dieren verjaagt van de plaats waar ze schade veroorzaakten of doodt om verdere schade te voorkomen.

De regelgeving rond wildafweer in Vlaanderen is vrij complex

Informeer je goed vooraleer je tot actie overgaat. Gedetailleerde informatie en meldingsformulieren vind je vlot terug op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.