Agroforestry

Hoe natuurlijke vijanden bevorderen op en rond jouw bedrijf?

Er zijn verschillende manieren waarop je de aanwezigheid van natuurlijke vijanden op en rond jouw bedrijf kunt bevorderen.

Je kan natuurlijke vijanden op verschillende manieren bevorderen:

  1. Leefgebied verbeteren: het gewas, bloemenranden en houtkanten.
  2. Gewasbescherming.

Hoe je dit juist kunt aanpakken, kan je hier lezen.

Leefgebied

1) Nectar en stuifmeel

Veel natuurlijke vijanden (zweefvliegen, gaasvliegen en sluipwespen) zijn als volwassen beestje volledig afhankelijk van nectar en stuifmeel uit bloemen. De larven van deze natuurlijke vijanden ruimen grote aantallen plagen op, maar als de volwassen dieren niet over voldoende kwalitatief voedsel beschikken, worden er minder eitjes geproduceerd en kunnen er dus minder plagen onderdrukt worden. Het voedsel uit de bloemen zorgt er bovendien ook voor dat de natuurlijke vijanden langer leven of ze bieden een alternatieve voedselbron voor bv. bloemenwantsen als er te weinig plagen te vinden zijn.

kruidenrijke bloemenrand detail

Leefgebied

2) Alternatieve prooien

Naast de natuurlijke vijanden die als volwassen dier nood hebben aan nectar en stuifmeel, zijn er andere die zich uitsluitend voeden met prooien, zoals de lieveheersbeestjes, kortschild- en loopkevers. Zowel bloeiende kruiden als haagplanten trekken een hele reeks plagen aan, waar de natuurlijke vijanden (inclusief de larven van nectar stuifmeel-behoevende groepen) op kunnen kweken in tijden dat er te weinig plagen in de gewassen aanwezig zijn.

Het komt er natuurlijk op aan om die planten te selecteren die plagen aantrekken buiten het seizoen van de teelt en/of die plagen aantrekken die niet op de gewassen kunnen leven. Haagbeuk of hazelaar trekt enkel specifieke soorten bladluizen aan die niet in de gewassen voorkomen.

Patrijzenheg

Leefgebied

3) Beschutting en overwintering

Sommige soorten natuurlijke vijanden overwinteren in de akker (bv. bepaalde loopkevers), terwijl andere soorten liever in de voet van een pol gras overwinteren, of in de strooisellaag van een haag, of zelfs achter loshangende stukjes schors van de haagplanten.

Loopkever

Gewasbescherming

1) Tolereer een beperkte hoeveelheid plagen in de teelt

Natuurlijke vijanden hebben plaaginsecten nodig om te overleven en om te vermeerderen. Geen enkele plaag in de teelt betekent ook geen enkele natuurlijke vijand in de teelt. Zeker in het begin van het seizoen is het aan te raden om eerst de kat uit de boom te kijken. Dikwijls slagen natuurlijke vijanden erin om opbouwende plagen terug onder controle te krijgen. Als er te vroeg ingegrepen wordt, gebeurt het niet zelden dat de plagen
na de behandeling plots enorm sterk toenemen. Er zijn namelijk geen natuurlijke vijanden meer om de groei te remmen.

Koolwitje

2) Gebruik zoveel mogelijk selectieve gewasbeschermingsmiddelen

Als er toch ingegrepen moet worden, gebruik dan selectieve producten die de natuurlijke vijanden niet treffen. De natuurlijke vijanden zullen sowieso ook een klap krijgen doordat er plots geen voedsel (plagen) meer ter beschikking zijn. Ze vallen elkaar dan aan.

Via de online neveneffectengidsen van Biobest en Koppert kan je te weten komen welke producten meer, of minder schadelijk zijn voor specifieke natuurlijke vijanden: Voer het product of de actieve stof in die je wenst
te gebruiken en duid de natuurlijke vijanden aan waarin je geïnteresseerd bent. De website geeft dan weer hoe (on)schadelijk het product is.

IPM techniek

Meer info

Zit je nog met vragen over hoe je de natuurlijke vijanden op en rond jouw bedrijf kunt bevorderen?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.