Tripsschade op prei

Hoe houd ik trips onder controle in mijn gewas?

De tabakstrips is een wijdverspreide plaag die verantwoordelijk is voor ernstige economische schade als gevolg van een verminderde opbrengst, kwaliteit en verkoopbaarheid van een groot aantal openluchtgroenten. De middelen die je kan gebruiken om deze plaag te bestrijden zijn beperkt, maar er zijn ook andere manieren om het probleem aan te pakken.

Door het wegvallen van sterke tripsmiddelen wordt het onder controle houden van tripsschade met insecticiden een steeds grotere uitdaging. Aanhoudend warm en droog weer werkt dit nog meer in de hand, aangezien deze omstandigheden de tripspopulaties nog verder de hoogte in duwen. Zeker in de sortering van bepaalde teelten zoals prei, kan dit tot aanzienlijke kwaliteits- en opbrengstverliezen leiden. Door rekening te houden met enkele aandachtspunten kan je alsnog de schade proberen te beperken.

Detailopname van een tripslarve

Teelttechnische preventieve maatregelen

Een aantal teelttechnische maatregelen kunnen het risico op tripschade verkleinen

  • Rassenkeuze: kiezen voor een ras dat minder gevoelig is voor tripsschade loont. Jaarlijks worden op Inagro rassenproeven in prei en wittekool aangelegd, waarbij specifiek wordt gekeken naar de gevoeligheid voor trips. Voor prei bevelen de veilingen specifieke rassen aan.
  • Tripsgaas: tijdens de opkweek van bijvoorbeeld prei kan tripsgaas met mazen van 0,27 mm x 0,77 mm worden gebruikt. Hou er wel rekening mee dat afdekken van het gewas het microklimaat errond zal beïnvloeden.

Behandelen op het juiste moment

Om trips de baas te blijven met een beperkt aantal chemische interventies is het belangrijk op het meest geschikte moment te behandelen. Dit om de populatie aan trips laag te houden. Opvolging met blauwe plakvallen en het gebruik van een temperatuurmodel liggen aan de basis van het monitoringssysteem. Om larven te bestrijden behandel je best 's ochtends. De adulten raak je het best met de avond.

Tripsbeheersing wordt bereikt a.d.h.v. een geïntegreerde beheersingsstrategie, die cultuurtechnische methoden en gewasbeschermingsmiddelen combineert, maar in de eerste plaats inzet op preventie en plaagopvolging.

Ellen Formesyn

praktijkonderzoeker inagro

Colorful countryside fields

Kanttekeningen bij de meest courante chemische middelen

Het is belangrijk een goede afwisseling te maken tussen de erkende middelen om resistentievorming minder kans te geven.  Volgende kanttekeningen zijn te maken bij de erkende actieve stoffen:

  • Abamectine (Vertimec, …): korte nawerking, enkel effectief op larven
  • Spinosad (Tracer, …): gevoelig voor uv-afbraak, gevoelig aan resistentievorming
  • Spirotetramat (Ultor OD, Movento …): Erkend in ajuin (niet in de preiteelt). Kies voor de SC (zachter) of OD (harder) formulering in functie van de waslaag. Dit is een systemisch middel en verplaatst zich naar de groeipunten. Bij uien preferentieel toe te passen voor bolvormin

Verder zijn er nog producten met werking naar trips, maar zonder erkenning voor gebruik tegen trips: Cyantraniliprole (vb. Benevia cfr. noodtoelating 2019, 2020), pyrethroïden (enkel contactwerking, wat moeilijk is met een klein insect zoals trips)

Effect beregening niet te miskennen

Diverse proefjaren toonden ons dat het effect van beregening groot kan zijn. Trips leven nogal verscholen, bij prei zijn ze algauw diep in de schacht terug te vinden. Wanneer door overvloedige regen of sterke irrigatie deze schachten vollopen met water, dan verdrinken de trips. Groeizame omstandigheden verbeteren eveneens de werking van systemische middelen.

Vragen?

Voor meer info over dit project.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.