Detailopname van een tripslarve

Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci in openluchtgroenten

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/10/2020

Einddatum

31/08/2024

Met dit LA-traject beogen we de geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) van de tabakstrips, de belangrijkste plaag in openluchtgroenten, realistisch en haalbaar te maken voor de teler. Hiertoe wensen we de telers te overtuigen het gebruik van insecticiden af te bouwen en hen praktijkgerichte kennis aan te bieden rond preventie en niet-chemische beheersingsstrategieën.

​Met dit project willen we een maatschappelijk draagvlak voor IPM in de openluchtteelt van groenten creëren. We verwachten dat tegen het eind van het project een grote groep van telers reeds enkele IPM-aspecten zal toepassen, zeker deze die gebruik maken van het waarschuwingssysteem (ruim 1000 gebruikers). Onze inschatting is dat een volledige geïntegreerde aanpak pas in het eerste jaar na het project volledig zal doorsijpelen bij de telers, mede als gevolg van de naweeën van de sensibiliseringscampagne. Op basis van een bevraging bij teler, veiling, retailer en consument op het einde van het project wensen we de impact van dit project te kwantificeren.

Onze cofinanciers uit de sector

 • HBB vzw (Boerenbond)
 • LAVA cvba
 • Sanac
 • Vegras cvba
 • Ingro cvba
 • FMC Agricultural solutions
 • Bejo Zaden Belgium bvba
 • Bayer Crop Science
 • Corteva agriscience
 • Biobest NV
 • Belchim Crop Protection NV
 • Syngenta Crop Protection BV
 • Koppert België BVBA
 • Rijk Zwaan
 • Nunhems Netherlands BV

Partners

Financiers

VLAIO

Andere (Logo aan te leveren bij PMO)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.