Voederbak en biggen

Hoe zorg ik voor een vlotte opstart in mijn biggenafdeling?

Spenen van biggen is een kritische periode die niet op elk bedrijf even vlot verloopt. Toch heeft een varkenshouder er alle baat bij om zijn biggen in de best mogelijke omstandigheden te spenen.
Bigkwaliteit heeft niet alleen een belangrijke impact op de technische prestaties van het bedrijf, maar ook op de algemene gezondheidstoestand.

Speendip, een veel voorkomend probleem

​Bij het spenen schakelen de biggen over van moedermelk op vast voedsel. Daarnaast worden ze verplaatst van de kraamafdeling naar de biggenafdeling en komen ze vaak bij andere soortgenoten terecht. Dit heeft niet enkel tot gevolg dat het big veel stress ondervindt, maar kan ook leiden tot een speendip.
De biggen eten en drinken dan onvoldoende tijdens de eerste dagen na het spenen, wat op zijn beurt weer tot gevolg kan hebben dat de gezondheidstoestand in het gedrang komt. Veel voorkomende problemen rond het spenen zijn het optreden van diarree, zenuwstoornissen of plotse sterfte, te wijten aan infecties met E. Coli of streptococcen. Biggen die zo een speendip doormaken, benutten zeker niet hun optimale groeicapaciteit en zorgen voor financiële verliezen op het varkensbedrijf. 

gespeende biggen

Checklist optimaal spenen

Om deze speendip zoveel mogelijk te voorkomen stelde Inagro samen met DGZ de Checklist ‘Succesvol spenen’ op.  

De checklist bestaat uit vijf onderdelen:   

  1. Biestmanagement 
  2. Behandelingen en vaccinaties in de kraamstal 
  3. Voeder- en wateropname na het spenen 
  4. Het spenen zelf 
  5. De bioveiligheid

Door het invullen van de checklist kom je als varkenshouder te weten wat de kritische punten zijn op je bedrijf. Aan deze punten kan je extra aandacht besteden ofwel kan je wijzigingen in je management doorvoeren indien mogelijk. Het helpt je bedrijfsblindheid voorkomen! 

Extra info

Wil je meer info hierover of wil je dat er iemand langskomt om je speenmanagement te optimaliseren?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.