Groene triticale

Rassenkeuze triticale

Een goede teelttechniek en een doordachte rassenkeuze blijft belangrijk, voor een goed opbrengstniveau van triticale.

Triticale is een veelzijdige graansoort met heel wat voordelen. In de praktijk heeft het zijn waarde in het verleden meermaals bewezen. Het blijft wel belangrijk om aandacht te hebben voor een goede teelttechniek en een geschikte rassenkeuze.

Eigenschappen van triticale

Triticale bezit een hoog opbrengst potentieel en is minder ziektegevoelig dan tarwe. Triticale bezit daarenboven in vergelijking met tarwe een efficiëntere opname van nutriënten waardoor het met minder input toch hoge opbrengsten kan realiseren, waardoor (kunst)mest kan bespaard worden. In vergelijking met tarwe bezit triticale tevens een iets hoger eiwitgehalte met een betere lysine-inhoud, waardoor het een geschikt voedergraan is. Door zijn breed aanpassingsvermogen is het voor gemengde en veebedrijven een ideale graansoort.

  • Met de huidige klimaatsveranderingen in gedachte is het niet onbelangrijk te vermelden dat triticale minder droogtegevoelig is dan gerst en tarwe. Vooral op de minder goede gronden is triticale de best presterende graansoort.
  • Als grondstof voor bio-ethanol bezit triticale ook troeven. De hogere amylase-activiteit zorgt voor het gemakkelijker vrijstellen van suikers zodat minder externe enzymen moeten toegevoegd worden.

Veelzijdig gebruiksdoel

Triticale wordt niet enkel geteeld voor de korrel; de gebruiksdoelen van triticale zijn veelzijdig. De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor triticale als GPS-gewas. Gehele-plant-silage (GPS) van traditionele granen kan aanzien worden als alternatief voor kuilmais. Ook in de biologische teelt heeft triticale ondertussen al een vaste plaats veroverd en in mengteelt met bv. veldbonen is triticale een geschikte partner. Als grondstof voor bio-ethanol bezit triticale ook troeven en de interesse in toepassingen van triticale voor humane voeding is stijgend.

Mengteelt

Rassenkeuze

Een goede teelttechniek en een doordachte rassenkeuze blijft echter belangrijk, wil men het opbrengstniveau van triticale veilig stellen en de variabele productiekosten laag houden. De verschillen in opbrengstpotentieel en in tolerantie ten aanzien van schimmelziekten zijn belangrijke factoren die doorslaggevend zijn bij de rassenkeuze.

  • Vooral gevoeligheid ten aanzien van meeldauw en roestschimmels is binnen het huidig rassenassortiment uitermate belangrijk.
  • De tolerantie ten aanzien van bladseptoria blijft voor triticale gemiddeld goed.
  • Ook zijn de nieuwe rassen legervaster en schottoleranter geworden, zodat oogstzekerheid beter gewaarborgd wordt.

Meer info?

Neem contact op voor meer info.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.