Soja

Welke gewasbescherming kan ik toepassen in soja?

Onkruid- en ziektebestrijding in soja

Om eiwitten te voorzien in het voederrantsoen zijn we onder andere aangewezen op de import van soja. Via lokale teelt kunnen we dat beperken. Daarnaast kan een goede soja-oogst een meerwaarde betekenen via de verkoop voor menselijke consumptie. Inagro zet in op de aanvraag van erkenningsdossiers van verschillende kleine teelten, waaronder soja, zodat de noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen ingezet kunnen worden voor een goede opbrengst.

Onkruidbestrijding

  • Gewasbeschermingsmiddelen: tot voor 2016 waren er slechts drie producten erkend in soja in België. Dankzij de inspanningen van Inagro is het lijstje sinds dit jaar aangevuld met een aantal producten. Voor een duidelijk overzicht verwijzen we graag naar de gewasbeschermingsapplicatie van Inagro.
  • Mechanisch: Omdat Inagro IPM hoog in het vaandel draagt, gaan we ook op zoek naar alternatieven voor de chemische bestrijding. Met de ervaring van de afdeling Biologische Productie bekijken we hoe je de teelt mechanisch onkruidvrij kunt houden. Via proeven onderzoeken we de optimale zaaidichtheid en rij-afstand om het perceel onkruidvrij te houden.
Soja

Schimmelbestrijding

Sclerotinia is een probleem dat vaak opduikt in de sojaproducerende landen in Oost-Europa. Tot op heden zijn er nog maar een beperkt aantal fungiciden erkend om toe te passen in Belgische soja. Daarom willen we er ook de aandacht op vestigen, met zicht op extra toekomstige erkenningen van fungiciden. Raadpleeg alle erkende behandelingen via de Gewasbeschermingsapplicatie van Inagro.

Sclerotinia
Soja perceel

Meer info?

Neem contact met ons op.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.