soja oogst

Demo soja

Bouwstenen voor de Vlaamse sojateelt en -keten

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

28/02/2021

Einddatum

27/02/2023

Naast verspreiding van de opgedane kennis uit het eerste en tweede VLAIO-landbouwtraject rond sojateelt zullen de projectpartners ook nieuwe bouwstenen (kennis & ketencontacten) aanreiken die de drempels voor introductie van deze teelt verlagen. Voor het bereiken van de doelgroep in tijden van Covid-19 wordt in hoofdzaak ingezet op veldbezoeken in open lucht, en daarnaast ook op verspreiding van BBT (best beschikbare technieken) én inspirerende cases rond ketenontwikkeling via mediapartners. Als locatie voor de veldbezoeken krijgen praktijkpercelen van pioniers de voorkeur. De projectpartners zullen daar demonstratieplatformen inrichten rond de thema’s inoculatie, zaai, beregening en oogst. ​​

Op korte termijn zijn volgende realisaties en resultaten te verwachten:

 • akkerbouw-en gemengde bedrijven leren teelttechniek voor soja kennen, o.a. via veldbezoeken aan demonstratieplatformen
 • sojapioniers perfectioneren hun teelttechniek door actief bij te dragen aan demonstratieplatformen;
 • commerciële voorlichters vergaren kennis en bereiden zich voor op meer lokale soja;
 • loonwerkers maken kennis met soja, en leren bij over het instellen van maaidorsers in functie van een kwalitatieve oogst;
 • zelfmengers leren van een varkenshouder die soja teelt en mengt in het rantsoen;
 • landbouwers raken geïnspireerd door de afzetkanalen die in de kijker worden gezet;
 • fabrikanten van spreads en salades krijgen interesse in lokale sojateelt.

Op langere termijn moet het demonstratieproject ‘Bouwstenen voor lokale sojateelt en -keten’ ertoe bijdragen dat:

 • landbouwers soja introduceren in hun teeltplan;
 • landbouwers soja kunnen telen met een hoge oogst-en opbrengstzekerheid;
 • zelfmengers in soja een kandidaat-teelt zien voor aanbreng van eiwit in het rantsoen;
 • loonwerkers hun maaidorsers optimaal kunnen instellen voor het oogsten van soja;
 • één of enkele loonwerkers investeren in een mobiele toastinstallatie;
 • commerciële voorlichters de teelt begeleiden en hun adviezen afstemmen op onderzoeksresultaten;
 • er lokaal nieuwe ketens ontstaan naar het voorbeeld van de sojaburgers en -spreads.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.