Naar een duurzame en rendabele sojateelt in Vlaanderen

Soja

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/11/2019

Einddatum

01/11/2023

Soja telen in Vlaanderen is mogelijk. Dat hebben de pionier-landbouwers uit het voorafgaande LA-traject bewezen. De introductie van soja op een aantal praktijkbedrijven heeft de interesse voor sojateelt vanuit de landbouwsector sterk aangewakkerd. Vooraleer sojateelt kan uitgroeien tot een veilige, rendabele teelt dienen enkele concrete uitdagingen aangepakt te worden waarmee de landbouwers momenteel worden geconfronteerd.

​Verwacht wordt dat 7.220 bedrijven (landbouwbedrijven of andere actief in de sojaketen) zullen bereikt worden (KPI 1 en 2). Dat dit projectvoorstel aanleiding geeft tot 10 bedrijfsspecifieke vervolgtrajecten (KPI 3) en dat 115 één op één adviezen zullen worden verstrekt die effectief door de doelgroepbedrijven zullen worden geïmplementeerd. Sojateelt in Vlaanderen is geen losstaand initiatief. Daarom zal naast een weloverwogen projectuitvoering internationale samenwerking heel belangrijk zijn om Vlaanderen (en Europa) minder afhankelijk te maken van eiwitimport (KPI 5).

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.