.

W&W bio-groenten

Project info

Project info

Project type

CCBT

Startdatum

15/02/2022

Einddatum

31/12/2023

Via de project acties willen we

  • De huidige W&W-werking voor biotelers versterken door meer waarnemingspercelen structureel op te volgen in de twee regio’s en de waarnemingen uit te breiden naar meer teelten en meer plagen waarbij er ook aandacht is voor belangrijke polyfage plagen zoals bonenvlieg, emelten, gamma-uil, ... Daarnaast besteden we ook meer aandacht aan waarnemingen en meldingen van nuttigen.
  • Onze kennis over nuttigen en over nieuwe monitoringsystemen voor plagen versterken door extra waarnemingen van nuttigen en het valideren van de meest beloftevolle vallen met camerasystemen op enkele waarnemingspercelen.
  • Telers beter ondersteunen en aansporen om zelf waarnemingen op hun percelen uit te voeren door het opstarten van een sociaal netwerk platform voor W&W, het aanbieden van herkenningsfiches voor plagen en ziekte-en plaagkalenders per teelt en het organiseren van een workshop.

De doelgroep zijn biologische groentetelers met focus op openluchtgroenten.

Partners

Financiers

CCBT

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.