Waarneming plagen kolen

W&W bio-groenten

Project info

Project info

Project type

CCBT

Startdatum

15/02/2022

Einddatum

31/12/2023

Dit project had tot doel de W&W-werking voor biologische groenteteelt structureel uit te breiden, onze kennis over nieuwe plaagmonitoringsystemen en over nuttigen te versterken en ten derde telers te ondersteunen en aan te sporen om zelf waarnemingen op hun percelen uit te voeren.  

  Projectdoelen

  • De huidige W&W-werking voor biotelers versterken door meer waarnemingspercelen structureel op te volgen in de twee regio’s en de waarnemingen uit te breiden naar meer teelten en meer plagen waarbij er ook aandacht is voor belangrijke polyfage plagen zoals bonenvlieg, emelten, gamma-uil, ... Daarnaast besteden we ook meer aandacht aan waarnemingen en meldingen van nuttigen.
  • Onze kennis over nuttigen en over nieuwe monitoringsystemen voor plagen versterken door extra waarnemingen van nuttigen en het valideren van de meest beloftevolle vallen met camerasystemen op enkele waarnemingspercelen.
  • Telers beter ondersteunen en aansporen om zelf waarnemingen op hun percelen uit te voeren door het opstarten van een sociaal netwerk platform voor W&W, het aanbieden van herkenningsfiches voor plagen en ziekte-en plaagkalenders per teelt en het organiseren van een workshop.

  Projectresultaten

  In 2022 breidden we de waarschuwingsdienst voor de biologische teelt van prei en kool uit naar nog andere groenteteelten. In samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver (PSKW) volgen we van april tot oktober diverse plagen op in teelten uit vier gewasgroepen (prei/ui, koolgewassen, wortelen/(knol)selder en openlucht teelt sla). De belangrijkste plagen monitoren we op minimaal drie praktijkbedrijven in de twee regio’s, Antwerpen en West-Vlaanderen, en de eigen proefpercelen. Bij de monitoring besteden we ook de nodige aandacht aan het voorkomen van natuurlijke vijanden. Tweewekelijks maken we een update op van de waarnemingen en sturen we een waarschuwingsbericht.  

  In 2023 experimenteerden we met nieuwe monitortechnieken om enerzijds plagen meer geautomatiseerd te kunnen waarnemen en anderzijds ook nuttigen te kunnen monitoren. Tenslotte ontwikkelden we enkele hulpmiddelen voor telers om zelf plagen te kunnen opvolgen op je percelen. 

  WW Bericht biogroenten 2023

  Handige tools om de plaagdruk op je bedrijf op te volgen

  Met deze handige tools en de waarschuwingsberichten, kan je zelf op jouw bedrijf schadebeelden, plagen en nuttigen waarnemen.
  • Fiche seldervlieg (Euleia heraclei)

  • Fiche aardrupsen (Agrotis spp.)

  • Fiche bonenvlieg (Delia platura & D. florilega)

  • Fiche preimot (Acrolepiopsis assectella)

  • Fiche koolmot (Plutella xylostella)

  • Fiche preivlieg (Delia antiqua)

  • Fiche aardvlo (Phyllotreta sp.)

  • Fiche schaduwwantsen (Lygus & Orthops spp.)

  • Plaagkalender groenten

   De kalender geeft een overzicht van de meest voorkomende plagen en hun tijden van piek- of verminderde activiteit.

  Samenvattend eindverslag

  Lees hier de samenvatting van de waarnemingen in 2022 en 2023 en de projectresultaten.

  Partners

  Financiers

  CCBT

  Vlaanderen is Landbouw en Visserij

  Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.