SIMONE

SIMONE_AdobeStock

Project info

Project info

Project type

Interreg North-West Europe

Startdatum

01/01/2024

Einddatum

31/12/2027

SIMONE staat voor Systemic Innovations with Multiple performance evaluated in ON-farm Experimentations en wil duurzame akkerbouw versterken. Het project zal innovatieve landbouwmethoden verkennen om de duurzaamheid en veerkracht van akkerbouwbedrijven te verbeteren.

De praktijkgerichte aanpak is uniek. Door te testen op akkerbouwbedrijven kunnen we de beoogde oplossingen in een realistische omgeving evalueren. We benutten hierbij ook de expertise van landbouwers. Dankzij deze co-creatieve aanpak komen we tegemoet aan de specifieke behoeften van elk type akkerbouwbedrijf.

Doelstelling

Het finale doel is om methoden en instrumenten aan te leveren om de veerkracht van akkerbouwbedrijven te verbeteren op vlak van economische, technische en ecologische indicatoren. Door samenwerking tussen verschillende actoren aan te moedigen, wil SIMONE de relaties tussen (akkerbouw)bedrijven en de duurzaamheid van de akkerbouw in de Interreg regio Noordwest-Europa verbeteren.

Als partner in dit project zal Inagro een sleutelrol spelen in het ondersteunen van akkerbouwers bij het implementeren van innovatieve praktijken en het evalueren van de impact ervan.

Actiepunten

  • Praktijkproeven worden opgezet in samenwerking met akkerbouwers om innoverende oplossingen te zoeken voor onkruidbeheersing, bemesting en weerbaarheid van gewassen. In elke regio is er een ‘living lab’ waar actoren kennis uitwisselen. Co-creatie vormt de basis van elke praktijkproef.
  • Demonstraties en internationale uitwisselingen om akkerbouwers, adviseurs, beleidsmakers en anderen te informeren over het potentieel van de ‘on-farm experimenten’ en innovatieve oplossingen die voortvloeien uit de living labs.
  • Kennisverspreiding via onderwijs. Studenten mogen deelnemen aan de Living Labs en de resultaten van praktijkproeven worden geïmplementeerd in lesmateriaal. Inagro zal nauw samenwerken met VIVES.

Budget

Totale projectbudget: € 5,4 miljoen
Financiële steun van Interreg NWE: € 2,8 miljoen

Partners

Arvalis (FR), Inagro (BE), Hiphen (FR), MTU (IE), Agroscope (CH), VIVES (BE), VanDenBorne (NL), CRA-W (BE), SPNA (NL), ABC (FR) en BIONALES (DE). 

Partners

Financiers

Interreg NWE

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.