Snelle loofdoding pootgoed gezocht

foto loofklappen

Project info

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/03/2021

Einddatum

28/02/2023

De actieve stof diquat mag in Europa niet meer gebruikt worden sinds november 2019. De loofdoding ziet er vanaf 2020 dan ook helemaal anders uit omdat diquat de enige actieve stof was die zorgde voor een snelle loofdoding. Het doel van dit project is om spuitschema’s / mechanische loofdodingstechnieken te vinden die o.a. even snel werken als diquat én de opgedane kennis te delen met de hele sector.

De aangroei van pootgoed moet snel stoppen zodat het moment van loofdoden goed aansluit bij de gewenste maatsortering. De kans op virusbesmetting moet minimaal zijn dankzij een snelle doding zonder hergroei. De overblijvende erkende actieve stoffen werken traag en in tegenstelling tot het gebruik van diquat zullen er meerdere bespuitingen nodig zijn al dan niet in combinatie met een mechanische loofdoding zoals loofklappen, loofbranden, … Mechanische loofdoding kent echter ook nadelen zoals rijden tussen de ruggen, arbeidsintensief, mogelijk structuurbederf, … maar is wel de snelste manier om de groei stil te leggen.

Omdat al vanaf 2020 diquat niet meer toegepast mag worden, is het van belang dat de aardappelsector, met (hoeve)pootgoedtelers in het bijzonder, snel op de hoogte is van de alternatieve methoden. De waarde voor de praktijk is groot omdat een correcte loofdoding van belang is voor een goede kwaliteit pootgoed (maatsortering, virusaantasting, … ).

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.