Rijenbemesting aardappelen in de praktijk

Bemesting in de rij met korrel

Project info

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/03/2022

Einddatum

29/02/2024

​Na de teelt van (late) aardappelen is het moeilijk om een voldoende laag nitraatresidu te behalen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het relatief ondiepe, zwak ontwikkelde wortelstelsel van aardappelen. Door de stikstof bemesting dicht bij de poter te plaatsen, daar waar de wortels gevormd worden, zal de stikstof gebruiksefficiëntie verbeteren. Hierdoor kan met een lagere bemestingsdosis eenzelfde opbrengst en een lager nitraatresidu behaald worden.

Deze innovatieve bemestingstechniek vraagt echter een aangepaste mechanisatie waardoor aardappeltelers er niet zomaar op kunnen overschakelen. Hoewel loonwerkers, machineconstructeurs en hun dealers langzamerhand trachten in te spelen op deze nieuwe evolutie met een aangepaste mechanisatie, zijn er nog veel praktische vragen voor hen alsook voor de telers.

In deze operationele groep willen we de praktische vragen van alle actoren binnen de sector helpen beantwoorden door extra kennis te verzamelen op praktijkpercelen waar rijenbemesting toegepast wordt. Daarnaast willen we de aardappeltelers in contact brengen met de geschikte actoren die hen kunnen op weg helpen om aan de slag te gaan met rijenbemesting.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.