Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek

bovenstaande onkruiden bij opkomst aardappelen

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Start date

15/02/2020

End date

15/02/2022

Omdat steeds meer chemische onkruidbestrijdingsmiddelen uit de markt verdwijnen wordt het zeer moeilijk om de teelten onkruidvrij te houden. Er zijn echter al alternatieven op de markt om een mechanische onkruidbestrijding uit te voeren maar deze zijn nog onvoldoende gekend. In 6 teelten (wortelen, witloof, knolselder, suikerbiet, chicorei en maïs) zal onderzocht worden in welke mate een gedeeltelijke of mechanische onkruidbestrijding mogelijk is om een chemische onkruidbestrijding geheel of gedeeltelijk te vervangen. Aan de hand van praktijkproeven zullen het eerste jaar een aantal testen opgezet worden en vergeleken met een klassieke onkruidbestrijding. In het 2e jaar zullen de meest belovende proeven herhaald worden en gecombineerd met een demomoment.

Tijdens proefveldbezoeken worden landbouwers geïnformeerd over deze mechanische alternatieven en brengen we de kansen en knelpunten naar voor. Omdat loonwerkers een belangrijke schakel kunnen zijn in het implementeren van mechanische onkruidbestrijding zullen we ook hen ondersteunen. Tijdens de proefveldbezoeken krijgen zij een forum om hun beschikbare technieken voor te stellen én er worden ook aparte infosessies  georganiseerd voor loonwerkers die graag met mechanische onkruidbestrijding willen starten.

​Onbekend is onbemind. Vaak wordt mechanische onkruidbestrijding gelinkt aan een biologische teelt maar dit hoeft niet per se zo te zijn. We willen onder andere aantonen dat in de gekozen teelten wel degelijk een mechanisch onkruidbestrijdingsalternatief is die betaalbaar en werkbaar is. Met de aangelegde proeven willen we nagaan in hoeverre een volledig mechanische onkruidbestrijding mogelijk is en waar de praktische en financiële struikelblokken liggen. Met dit project willen we ook antwoord bieden aan landbouwers die willen overschakelen op een (gedeeltelijke) mechanische bestrijding maar nu vastlopen op beschikbaarheid van machines of op de investeringen die moeten gebeuren. Door een aantal loonwerkers te overtuigen zouden meer machines in de markt beschikbaar moeten komen en een antwoord bieden aan de vragen van landbouwers.

Partners

HOGENT

Hooibeekhoeve

KBIVB - Koninklijk Belgisch Instituut ter Verbetering van de biet

Inagro vzw

Financers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.