deder en hennep

Crop Explore for farmers

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/01/2023

Einddatum

31/12/2025

De hoofddoelstelling van dit project is om landbouwers te inspireren en te stimuleren om nieuwe gewassen te telen die een potentieel hebben binnen de Vlaamse bio-economie. Door het potentieel van de verschillende teelten in kaart te brengen, en de teelteigenschappen op een systematische manier te presenteren, zal het voor landbouwers mogelijk zijn om potentieel nieuwe teelten onderling te vergelijken en uit te kiezen om verder mee aan de slag te gaan. Het potentieel van deder, yacon en hennep dat gedemonstreerd zal worden in de cases zal landbouwers triggeren om zelf ook aan de slag te gaan met een nieuwe teelt. Via de begeleidingsgroep, demonstratiemomenten en KennisUitwisselingsSessies (KUSsessies) zullen de verschillende ketenspelers de mogelijkheid krijgen om contacten te leggen zodat de drempel om met een nieuwe teelt aan de slag te gaan, wordt verlaagd.

Dit hoofddoel wordt vertaald in volgende concrete doelstellingen:
  1. Het bouwen van een kennismatrix met daarin teelttechnische eigenschappen, opbrengsten, arealen, inhoudsstoffen en afzetmogelijkheden van minstens 200 bekende en minder bekende gewassen.
  2. Het vertalen van de kennismatrix naar een online tool.
  3. Het breed verspreiden van deze tool aan de hand van artikels en activiteiten georganiseerd door de partners zodat zoveel mogelijk telers aan de slag gaan met een bio-economieteelt.
  4. Optimalisatie van de teelttechniek (onkruidbeheersing, rassenkeuze, mengteelt) van deder op praktijkschaal en het realiseren van de afzet van lokaal geteeld dederzaad door verwerking bij piloten of bedrijven tot biogebaseerde producten.
  5. De teelt van yacon op grote schaal optimaliseren (op vlak van plantgoed, mechanisatie en bewaring), alsook de verwerking tot halffabrikaten.
  6. De afzetmogelijkheden en rendabiliteit van hennep, geteeld voor zijn waardevolle lange vezel (‘hennep zoals vlas’), uitbreiden en versterken door in te zetten op de verwaarding van nevenstromen zoals henneptoppen en scheven.
  7. Verspreiden en demonstreren van de algemene kennis om landbouwers en bedrijven uit de brede doelgroep te inspireren en te stimuleren om te starten met een nieuwe teelt en tot productontwikkeling over te gaan.

Partners

Financiers

VLAIO

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.