knolselder optifarm

Future Farming Hub

Om landbouwers te inspireren om na te denken over en aan de slag te gaan met een systeemaanpak zetten we de komende jaren meer in op onderzoek naar systeemlandbouw. Daarvoor richtten we in 2022 de Future Farming Hub op. Daarin concentreren we ons op vier systemen waarin wij een toekomst zien voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

In onze Future Farming Hub staat systeemlandbouw centraal. We brengen we de expertise uit onze afzonderlijke onderzoeksdomeinen samen. Zien wat er mogelijk is, geeft landbouwers én onderzoekers de kans om nieuwe inzichten op te doen. Zo hopen we knelpunten en mogelijke oplossingen nog sneller in kaart te brengen. Bij aanvang concentreren we ons op vier systemen.

  • Het OptiFarm-systeem optimaliseert het huidige gangbare landbouwsysteem tot een geïntegreerd en duurzaam systeem volgens de Green Deal-doelstellingen.
  • Op het Proefbedrijf voor Biologische Landbouw wordt al twee decennia onderzoek gedaan naar het biologische teeltsysteem.
  • In het natuurinclusieve teeltsysteem zetten we biodiversiteit in om plagen op het landbouwperceel sneller en beter te beheersen. We beschikken daarvoor al enkele jaren over een perceel met onder meer een keverbank en graskruidenstroken.
  • Eind 2022 legden we ook een boslandbouwsysteem aan. De bomen in het akkerland renderen na verloop van tijd door de productie van noten en vruchten.
Future_Farm

Uitnodiging tot samenwerking

De Future Farming Hub moet de ogen openen, voor landbouwers én onderzoekers. Tegelijk is onze sterkere inzet op landbouwsystemen is een uitnodiging tot samenwerking, met landbouwers en met andere stakeholders. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, individuele landbouwers,… iedereen met goede ideeën is welkom om samen met ons te werken aan een ‘optimale’ toekomst.

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Plant

  • Volgende pagina

    Duurzame gewasbescherming >>