Biovelddag

Future Farming Hub: samenwerken aan een 'optimale' toekomst

Deze systeemaanpak moet nieuwe samenwerkingen met landbouwers, maar ook met andere stakeholders mogelijk maken.

Voor wie is de Future Farming Hub?

De Future Farming Hub moet de ogen openen, voor landbouwers én onderzoekers. Deze systeemaanpak moet nieuwe samenwerkingen met landbouwers, maar ook met andere stakeholders mogelijk maken. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, individuele landbouwers, … iedereen met goede ideeën is welkom om samen met ons te werken aan een ‘optimale’ toekomst. 

Wat is de Future Farming Hub?

De landbouwsector staat voor grote uitdagingen. Om te voldoen aan wetgeving - die preciezere toepassing van bemesting en gewasbescherming vereist -, op te boksen tegen de klimaatveranderingen en toch rendabel te produceren, dringt een verandering in globaal teeltmanagement of een systeemaanpak zich op. Om landbouwers te inspireren om na te denken over en aan de slag te gaan met een systeemaanpak willen we de komende jaren meer inzetten op onderzoek naar systeemlandbouw. Daarvoor richten we de Future Farming Hub op. Daarin concentreren we ons op vier systemen waarin wij een toekomst zien voor de Vlaamse land- en tuinbouw; het OptiFarm-systeem, het biologische teeltsysteem, het natuurinclusieve teeltsysteem en een boslandbouwsysteem. 

Interesse om samen te werken?

Heb jij goede ideeën om samen te werken aan een ‘optimale’ toekomst? Laat het ons weten!

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.