luchtwasser

Adviesdienst luchtemissies

Begeleiding bij geur- en emissieproblemen op jouw veebedrijf

De (intensieve) veehouderij is in West-Vlaanderen heel belangrijk. Een wijziging van het aantal dieren op een veehouderij veroorzaakt ook een wijziging in de luchtemissies (fijn stof, ammoniak, geur en broeikasgassen).
Ben je als landbouwer van plan een stal te renoveren of een nieuwe stal te bouwen? En wil je informatie over de impact van fijn stof, geur en ammoniakemissie op de omgeving? Wil je zelf weten waar de verschillen zitten tussen geur en ammoniak of krijg je hier vragen over? Dan kan je een beroep doen op de adviesdienst luchtemissies van Inagro.  

luchtemissie

Advies en inzicht in verschillende stalconcepten

Om te voldoen aan de verplichte emissiearme bouwtechniek maken we je wegwijs in de verschillende stalconcepten en de bijhorende reductie-efficiëntie. Bij onze adviesdienst luchtemissies kan je terecht voor informatie over ammoniakemissie, fijn stof en geur, de verschillen in de bijhorende exploitatie, het verschil in investering, enz.
Zo krijg je inzicht in de mogelijkheden op je bedrijf en bent je beter voorbereid op het gesprek met een constructeur, het studiebureau, de bank…

Geen concrete plannen? Ook welkom!

Heb je niet meteen uitbreidingsplannen? Ook dan kan je een beroep doen op onze dienstverlening. Als je de bestaande situatie van de parameters geur, fijn stof en ammoniakemissie in kaart wil brengen bijvoorbeeld. Misschien kreeg je vragen van buren of bezoekers over een aantal zaken? 
Inagro heeft expertise voor zowel varkensstallen, rundveestallen als pluimveestallen. Door het samen bekijken en aanpakken van deze problematiek rond luchtemissies tillen we jouw kennis rond luchtemissies naar een hoger niveau en geven we jou als bedrijfsleider meer houvast.   

Gebruik maken van de adviesdienst luchtemissies?

De adviesdienst luchtemissies is een gratis dienstverlening voor West-Vlaamse veehouders. Het is een aanvulling op het bestaande aanbod van onder meer diverse studiebureaus.​ 
Samen brengen we, indien nodig, jouw situatie volledig in kaart. Vervolgens maken we een adviserend verslag op, dat alles bundelt.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.