Oppervlaktewater

Welke kwaliteit kan ik verwachten bij alternatieve waterbronnen?

Water van een goeie kwaliteit is een belangrijk aandachtspunt. Welke kwaliteit kan ik verwachten van een alternatieve waterbron? Of liggen de resultaten van een wateranalyse van een alternatieve waterbron op mijn bedrijf in de lijn der verwachtingen? Je ontdekt het hier.
Water van een goeie kwaliteit is een belangrijk aandachtspunt. Welke kwaliteit kan ik verwachten van een alternatieve waterbron? Of liggen de resultaten van een wateranalyse van een alternatieve waterbron op mijn bedrijf in de lijn der verwachtingen? Je ontdekt het hier.

Analyseer je water 

Een wateranalyse kan je een goed inzicht geven over de samenstelling van het water dat je gebruikt op je bedrijf.  Als alle kwaliteitsparameters op groen staan, dan kan je het water met een gerust hart verder gebruiken. Misschien levert een analyse daarentegen afwijkende resultaten op. Of je overweegt om te investeren in een specifieke waterbron, maar je wil weten welke kwaliteit je kan verwachten. We zetten enkele richtwaarden op een rijtje. 

De verwachte kwaliteit van (alternatieve) bronnen 

Op de website van de watertool kom je te weten welke waterkwaliteit je kan verwachten van een bepaalde waterbron. 
Deze webpagina is gebaseerd op de resultaten van wateranalyses die gedurende 10 jaar zijn uitgevoerd door het labo van Inagro. Je vindt er zowel voor chemische als voor bacteriologische parameters de gemiddelde gemeten waarde, de minimum en maximum gemeten waarde terug. Je leest er ook op hoeveel wateranalyses deze waarden gebaseerd zijn. Deze oefening gebeurde voor de meest courant gebruikte waterbronnen: 

 • Hemelwater 
 • Grondwater 
 • Ondiep grondwater 
 • Diep grondwater (Landeniaanwinningen) 
 • Drainagewater 
 • Water uit een open put 
 • Oppervlaktewater 

Deze analyseresultaten worden op deze webpagina vergeleken met referentiewaarden voor drinkwater van vee, keuze uit herkauwers, varkens en pluimvee. Je ziet vier kleuren verschijnen: 

 • Groen: alle uitgevoerde analyses geven een resultaat dat conform de richtwaarden is.
 • Geel: meer dan de helft van de uitgevoerde analyses geven een resultaat dat conform de richtwaarden is.
 • Oranje: minder dan de helft van de uitgevoerde analyses geven een resultaat dat conform de richtwaarden is.
 • Rood: alle uitgevoerde analyses geven een resultaat dat afwijkend is van de richtwaarden.

Voor andere toepassingen (bv. irrigatie) wordt de afweging niet automatisch uitgevoerd. Deze tabel geeft voor deze andere toepassingen ook de te verwachten kwaliteit weer. Die gegevens kan je vergelijken met richtwaarden voor jouw specifieke toepassing. 

Wist je dat Inagro zich op meer dan
7.000
analyseresultaten van alternatieve waterbronnen baseert?

Online informatie over de waterkwaliteit 

Ook verschillende organisaties geven op hun site inzicht in de kwaliteit van een (alternatieve) waterbron. 

Leidingwater

De kwaliteit van leidingwater voldoet aan alle eisen om het te gebruiken voor menselijke consumptie. Op de website van je drinkwaterbedrijf vind je ook richtwaarden terug over de hardheid van het stadswater zoals op jouw bedrijf geleverd. 

Grondwater 

De Vlaamse overheid bundelde heel wat informatie over de Vlaamse ondergrond op de website van DOV Vlaanderen. Op deze website vind je ook resultaten terug van wateranalyses van grondwater. Er is hiervoor in Vlaanderen een heel dens netwerk uitgerold. De meeste staalnamepunten zijn gelinkt aan het freatische (ondiepe) grondwatersysteem. Hier en daar worden er ook metingen uitgevoerd op diepere grondwaterlagen. Heb je nog geen grondwaterwinning op je bedrijf en overweeg je om een winning aan te leggen, dan kan de informatie op deze website je een inzicht geven in de grondwaterkwaliteit die je kan verwachten. 

Oppervlaktewater 

Ook de kwaliteit van oppervlaktewater vind je terug op een website van de Vlaamse overheid. Je surft hiervoor naar Geoloket. Je kan verder inzoomen op gemeenteniveau of op niveau van een waterloop. Zo kan je op zoek naar vooral de chemische samenstelling van het oppervlaktewater. Wanneer je stroomafwaarts van een lozingspunt van een bedrijf water wil capteren, kan je er ook de kwaliteit van het lozingswater checken.  Eenmaal je je weg gevonden hebt in deze website en je wil later nog eens opnieuw de kwaliteit van een specifieke locatie opzoeken, kan het handig zijn om het meetpuntnummer te noteren. Daarop kan je rechtstreeks zoeken. 

Aangeboden effluent voor gebruik in de land- en tuinbouw 

Zowel Aquafin als een aantal voedingverwerkende bedrijven bieden gezuiverd afvalwater aan voor gebruik. Op de website van WaterRadar vind je het chloridegehalte van het geloosde afvalwater. Het onderstaande handige filmpje legt je uit hoe je met de waterradar aan de slag kan.  

Wat bij afwijkende waterkwaliteit?

Wanneer de (te verwachten) waterkwaliteit afwijkend is, is een waterbehandeling noodzakelijk. Hoe je de juiste waterbehandeling kiest, lees je hier.  

Meer info

Wil je meer informatie krijgen over waterkwaliteit?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.