labo-analyse

Advies na wateranalyse

Je liet een waterstaal analyseren en kreeg de resultaten toegestuurd. Maar voldoet de gemeten kwaliteit aan de eisen? Zo interpreteer je de resultaten.
Je gebruikt een alternatieve waterbron en wil weten of de kwaliteit van die waterbron voldoet aan de gewenste kwaliteitseisen. Of je wil weten of de waterbron voldoet aan de waterkwaliteitseisen die in een lastenboek zijn opgenomen. Om een antwoord te krijgen op deze vragen, laat je een waterstaal analyseren. Enkele dagen later krijg je het analyserapport in de bus. De hamvraag: voldoet het waterstaal aan de kwaliteitsverwachtingen?

Beoordelingsrapport 

Het labo van Inagro stuurt een beoordelingsrapport mee met het analyserapport. In dit beoordelingsrapport worden de analyseresultaten afgetoetst aan de referentiewaarden van verschillende landbouwgerelateerde toepassingen. Je kiest de kolom van jouw toepassing. Naast de referentiewaarden voor die specifieke toepassing staat een OK, NOK of NB:

  • OK wil zeggen dat deze parameter geanalyseerd werd en dat de kwaliteitseisen gehaald worden.
  • NOK wil zeggen dat deze parameter geanalyseerd werd en dat de kwaliteitseisen niet gehaald worden.
  • NB wil zeggen dat er voor deze kwaliteitsparameter referentiewaarden bestaan, maar dat er geen analyseresultaat beschikbaar is.

Beoordelingsrapport via Mijn bedrijf en Watertool

Als lid van Inagro krijg je je analyserapporten ook toegestuurd in Mijn bedrijf. Ga je in ‘Mijn bedrijf’ naar je analyserapport, dan vind je bij je wateranalyses ook een bijlage. Open je die bijlage en klik je op de waterdruppel, dan opent een nieuw venster. De wateranalyses van het specifieke waterstaal worden dan weergegeven in de Watertool. Je kiest de referentiewaarden om het analyseresultaat aan af te toetsen. Net zoals in het meegestuurde beoordelingsrapport gebeurt de vergelijking. De achtergrond van de waarde kleurt groen, rood of geel:

  • Groen betekent dat deze parameter geanalyseerd werd en dat de kwaliteitseisen gehaald worden.
  • Rood betekent dat deze parameter geanalyseerd werd en dat de kwaliteitseisen niet gehaald worden.
  • Geel betekent dat er voor deze kwaliteitsparameter referentiewaarden bestaan, maar dat er geen analyseresultaat beschikbaar is.

Meer info

Wil je meer weten over de mogelijkheden over advies na wateranalyse.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.