Oppervlaktewater

Moet ik een vergunning hebben om oppervlaktewater te gebruiken?

Met oppervlaktewater bedoelen we al het stromend water in beken, rivieren, polderwaterlopen en kanalen. Het gebruik van dit water is sinds januari 2022 een stuk meer gereglementeerd. We zetten het hieronder voor je op een rijtje.

Ik wil water capteren uit een onbevaarbare waterloop

Wil je water onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of een publieke gracht, dan moet je dit melden aan de waterloopbeheerder. Dit kan via het e-loket wateronttrekkingen. Op dit e-loket kan je terecht voor het melden van onttrekkingen uit alle onbevaarbare waterlopen of publieke grachten die beheerd zijn door de gemeente, de polder of watering, de provincie of de Vlaamse Milieumaatschappij.

Na je melding heeft de waterloopbeheerder 48 uur (let wel: weekend- en officiële feestdagen moeten bij deze tijd opgeteld worden) om je melding te beoordelen. De waterloopbeheerder bekijkt dan of alle gegevens correct en volledig zijn ingevuld. Is dit het geval, dan krijg je een onttrekkingsticket. Is dit niet het geval, dan krijg je de vraag om de aanvraag te vervolledigen. Nadat je al de nodige gegevens hebt ingevuld, start opnieuw een periode van 48 uur!

Nadat je het onttrekkingsloket toegestuurd kreeg (je krijgt hiervan een e-mail), kan je starten met het onttrekken van water. Het onttrekkingsticket zal 1 maand geldig zijn. De toelating kan wel altijd opgeschort worden wanneer via een politiebesluit een captatieverbod wordt opgelegd. Is de maand verlopen en wil je nog verder kunnen capteren? Dan moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Opgelet

Omwille van de ecologische kwetsbaarheid van sommige waterlopen geldt er voor die waterlopen een (semi)permanent captatieverbod. Vanaf 1 april 2022 is er een permanent captatieverbod in de provincie West-Vlaanderen voor het pompen van oppervlaktewater uit de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. Je leest hierover meer in de politiebesluiten. Ook in andere Vlaamse provincies gelden analoge beperkingen. Voor dergelijke waterlopen is het niet mogelijk om via het e-loket een wateronttrekking te melden.

Uitzonderingen waarvoor geen melding moet gebeuren

Er zijn een aantal situaties waarvoor geen melding moet gebeuren voor het gebruik van oppervlaktewater uit onbevaarbare waterlopen:

  1. Weidepompen om dieren te drenken.
  2. Vullen spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Let wel: in West-Vlaanderen is dit niet toegelaten in gebieden met permanente captatieverboden.
  3. Vullen van een water- of aalton van maximum 10 m³. Let wel: in West-Vlaanderen is dit niet toegelaten in de gebieden met permanente captatieverboden.
  4. Zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Ik wil water capteren uit een onbevaarbare waterloop via een permanente installatie

Wil je een permanente installatie voorzien voor het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop? Dan moet je ook voor de installatie zelf een machtiging aan de waterloopbeheerder aanvragen. Ook voor deze machtiging kan je terecht op hetzelfde e-loket.

Gebruik je een vaste installatie om water op te pompen uit een waterloop? Dan moet je op de installatie een verzegelde debietmeter voorzien.

Ik wil water capteren uit een bevaarbare waterloop

Wanneer je water wil capteren uit een bevaarbare waterloop dan moet je

  • Tot 500 m³ op jaarbasis dit melden of
  • Vanaf 500 m³ (op jaarbasis) een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg. De Vlaamse waterweg heeft hiervoor een eigen digitaal loket.

Wil je water ophalen via bv. een aalton, dan mag je dit op een aantal vastgelegde plaatsen doen. Bekijk hier het overzicht van deze vaste captatiepunten. Je vindt direct ook eventuele beperkingen terug, want het kan zijn dat er tijdelijk niet mag gecapteerd worden (door bv. droogte of aanwezigheid van blauwalgen). Wanneer dit het geval is, dan staat het captatiepunt rood ingekleurd en staat dit ook extra vermeld in de beschrijving.

Wil je werken met een vast en permanent captatiepunt? Dan zal je voor de constructie hiervan ook een vergunning moeten aanvragen bij de Vlaamse Waterweg. Het formulier ‘Privaat gebruik van wegen, waterwegen en dijken’ staat op hun digitaal loket.

Meer info

Wil je meer weten over het gebruik van oppervlaktewater? Lees hier verder.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.