Oppervlaktewater kwaliteit

Welke kwaliteit kan ik verwachten van oppervlaktewater?

Met oppervlaktewater bedoelen we al het stromend water in beken, rivieren, polderwaterlopen en kanalen. De kwaliteit hiervan kan sterk wisselend en plaatsspecifiek zijn.

Een van de belangrijke kenmerken van oppervlaktewater is dat dit water stromend is. Dit wil zeggen dat wanneer je vandaag een staal neemt om de kwaliteit te analyseren, dit water op het moment dat je het analyseverslag krijgt, al een heel stuk verder is gestroomd. Omdat veel parameters echt wel een analyse in het labo vereisen, moet er daarom beroep gedaan worden op alternatieven:

  • De watertool geeft je een overzicht van de waterkwaliteit die je kan verwachten bij gebruik van oppervlaktewater.
  • Ook online is er heel wat publieke informatie beschikbaar. Zo meet de VMM op heel wat plaatsen regelmatig de waterkwaliteit. De water-adviseurs van Inagro helpen je verder op weg door op zoek te gaan naar online informatie over de oppervlaktewaterkwaliteit in de nabijheid van waar jij water wil capteren.

Voor een aantal parameters kan het wel zinvol zijn om ter plaatsen met een sonde of een sneltest de waterkwaliteit te meten. Een voorbeeld is het meten van de geleidbaarheid of zoutdruk van het water. Dit is een parameter die vooral in de polders en bij droogte snel hoog kan worden. Interessant om weten is dat heel wat polderbesturen over een mobiele geleidbaarheidsmeter beschikken en je wellicht verder kunnen helpen.

Meer info

Wil je meer weten over de plaatsspecifieke waterkwaliteit in de omgeving van je bedrijf?