hemelwateropslag

Hoe groot bouw ik best de hemelwateropslag?

In ons regenlandje valt er gemiddeld op jaarbasis zo’n 800 mm neerslag. Regenwater kan voor een veeteeltbedrijf een belangrijke waterbron vormen. We zetten de mogelijkheden op een rijtje.

Het regent gemiddeld in West-Vlaanderen ongeveer 800 mm op jaarbasis. Voor tal van toepassingen is regenwater van voldoende kwaliteit om het water te kunnen gebruiken als waterbron op het veebedrijf. 

De kostprijs van een ondergrondse regenwateropslag loopt snel op. Bovendien hebben we misschien de indruk dat het in ons Belgenlandje veel regent, maar toch is regenwater geen onuitputtelijke waterbron. Om een inschatting te maken van het rendement van een regenwateropslag waaraan een bepaald dak gekoppeld is, maken we gebruik van onderstaande grafiek.

Bron VMM – Waterwegwijzer voor architecten

 

grafiek hemelwatergrootte

Omgerekend levert dit het volgende rendement op (de berekeningen zijn uitgevoerd voor een zadeldak van 1000 m²:

Grootte regenwateropslag (m² dakoppervlak)     Beschikbare hoeveelheid regenwater(m³ per jaar)
40 133
50 145
60 155
70 164
80 171
100 184
120 194

Uit deze berekeningen kan je besluiten dat een goeie vuistregel voor het dimensioneren van een regenwateropslag op een veeteeltbedrijf een 50 à 60 m³ per 1000 m² gekoppeld dakoppervlak is. Voor een berekening op maat van jouw bedrijf kan je contact opnemen met de water-adviseurs van Inagro. Hou je m² dakoppervlak (platte oppervlakte van de gebouwen) bij de hand. In een aantal klikken is de ideale regenwateropslag zo voor jou berekend. 
 

Bezint eer je investeert in een te grote regenwateropslag.

Contacteer de water-adviseurs van Inagro om tot een correcte dimensionering te komen! 

West-Vlaamse veehouder

Waterbekken_ardo_Inero

Vragen?

Wil je de grootte van de hemelwateropslag kennen op jouw bedrijf?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.