Waterbekken_ardo_Inero

Kan ik hemelwater inzetten als drinkwater voor mijn dieren?

In ons regenlandje valt er gemiddeld op jaarbasis zo’n 800 m neerslag. Regenwater kan voor een veeteeltbedrijf een belangrijke waterbron vormen. We zetten de mogelijkheden op een rijtje.
Het regent gemiddeld in West-Vlaanderen ongeveer 800 mm op jaarbasis. Voor tal van toepassingen is regenwater van voldoende kwaliteit om het water te kunnen gebruiken als waterbron op het veebedrijf.

Welke kwaliteit kan ik verwachten?

Wanneer je regenwater opvangt in een gesloten opvang, dan mag je algemeen verwachten dat: 

  • De chemische samenstelling van het opgevangen water goed en vrij stabiel is.
  • De bacteriologische druk in het opgevangen water een stuk hoger ligt in de zomerperiodes dan in de winterperiodes. Ontsmetten van het water kan nodig zijn.

Wordt hemelwater opgevangen in een open put? Dan wordt dit hemelwater voor de wetgever grondwater. Omdat in die open put ook andere waterstromen terecht komen (stuwend grondwater, run-off, drainagewater, …) kan de kwaliteit wat meer schommelen. Meer info hierover vind je hier terug. De watertool geeft je een overzicht van de waterkwaliteit die je kan verwachten van regenwater opgevangen in geen gesloten opvang.

Meten is weten

Heb je al een hemelwateropslag op je bedrijf? Dan kan een analyse van het opgepompte water verder inzicht geven over de waterkwaliteit. Inagro werkte hiervoor prijsvriendelijke basispakketten voor wateranalyses uit. Bovendien leggen de meeste lastenboeken een periodieke kwaliteitscontrole door analyse van het gebruikte hemelwater op. Je kan hiervoor terecht bij het labo van Inagro. 

En voldoet de waterkwaliteit niet? Dan helpt de watertool je verder op weg om de juiste waterbehandeling te kiezen. Geraak je er niet uit? Dan staan de water-adviseurs van Inagro voor je klaar.

Wist je dat de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector op jaarbasis zo’n 2.226.000 m³ hemelwater gebruikt op jaarbasis?

Waterexpert Dominique

Waterbekken_ardo_Inero

Vragen?

Wil je weten of jouw hemelwater geschikt is al drinkwater voor het vee op jouw bedrijf?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.