Smartfarming

Hoe werken taakkaarten?

Percelen plaatsspecifiek behandelen met een taakkaart

Met een taakkaart deel je je perceel via een raster op in kleinere zones die vervolgens verschillend worden bewerkt, behandeld of bemest. Taakkaarten worden meestal opgesteld op basis van de huidige bodemkwaliteit of gewastoestand en helpen zo het rendement van jouw perceel te maximaliseren, met een optimale input aan meststoffen, kalk, organisch materiaal bv. compost en/of gewasbeschermingsmiddelen.

Meestal worden percelen op vandaag nog uniform bewerkt en bemest. Toch stellen we op deze percelen vaak een aanzienlijke variatie vast, zowel qua bodemtoestand als gewasontwikkeling. Het gebruik van taakkaarten, gebaseerd op de variatie binnen jouw perceel, laat toe om op een objectief onderbouwde manier teeltbeslissingen te nemen en zo het potentieel van jouw perceel optimaal te benutten.

Er zijn verschillende informatiebronnen om een taakkaart op te stellen:

 • Een bodemkaart, beschikbaar na het uitvoeren van een bodemscan. Een bodemscan brengt bijvoorbeeld de variatie in pH, organische koolstof (%) en geleidbaarheid (EC-waarde uitgedrukt in mS/m) van het perceel in kaart. Gebaseerd op deze informatie kan je vervolgens een taakkaart opstellen om variabel te bekalken of om organisch materiaal (bv. compost) toe te dienen.
 • Drone- of satellietbeelden die verschillen in gewasontwikkeling (goede en slechtere zones) visualiseren tijdens het groeiseizoen. Met deze informatie kan je bijvoorbeeld tijdens de teeltperiode de gewasgroei bijsturen door plaatsspecifiek te bemesten of te beregenen.
 • Opbrengstkaarten van een vorige teelt die op een eenvoudige manier het potentieel van een perceel in kaart kunnen brengen. Meer en meer oogstmachines zijn uitgerust met automatische opbrengstmetingen.

Taakkaarten helpen je om het rendement van jouw perceel te optimaliseren, met een optimale input aan meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen.

Het is belangrijk om steeds een betrouwbare uitgangskaart als basis te gebruiken voor je taakkaart. Maak daarom de taakkaart steeds aan op basis van de juiste parameter(s). Bijvoorbeeld: een kaart om variabel te bekalken maak je aan op basis van een pH-kaart en niet op basis van een satellietbeeld.

Taakkaarten tips en tricks

 • Hoe een taakkaart aanmaken?

  Via diverse online platformen (bv. ‘Watch-It-Grow’ (https://watchitgrow.be/nl) of taakkaart.be (https://www.taakkaart.be/)) kan je als teler zelf alvast aan de slag om taakkaarten aan te maken, gebaseerd op satellietdata.

 • Hoe de dosering toekennen aan verschillende zones?

  Bij het maken van een taakkaart moet je steeds rekening houden met adviezen van een teeltadviseur en zeker ook jouw eigen kennis over het perceel in rekening brengen. Om de juiste minimale en maximale dosis te bepalen, vergeet je best ook het werktuig niet, met mogelijke afgiftevolumes bij een bepaalde rijsnelheid.

 • Kies een passende rastergrootte

  Een taakkaart wordt meestal opgesteld a.d.h.v. een raster. De rastergrootte kan je op de meeste platformen kiezen in functie van de werkbreedte van de strooier of veldspuit. Let er ook op dat je de AB-lijn steeds in het midden van een raster plaatst.

 • Exporteren en inlezen van een taakkaart

  Na het aanmaken van de taakkaart kan je het bestand eenvoudig exporteren. Meestal gebeurt dit in een bestandsformaat shapefile of ISOXML. Belangrijk is dat je op voorhand weet met welk type bestand je toestel overweg kan. Specifieke vragen hierover leg je best voor aan je vertrouwde machineconstructeur. Zij kunnen je zeker verder helpen met de integratie van taakkaarten op je eigen machine en gps-toestel.

  Extra tip: geef taakkaarten altijd een duidelijke bestandsnaam (bv. naam van het perceel, gecombineerd met de datum van uitvoering en specificatie van de bewerking). Indien dit niet duidelijk is, is een foutje op het veld snel gemaakt

Zelf aan de slag met taakkaarten?

Nagaan op welke percelen toepassingen met taakkaarten, bv. bemesting, nuttig zouden zijn. Advies nodig? Of specifieke vragen rond het opstellen of het gebruik van taakkaarten? Dan kan je steeds terecht bij Eva Ampe.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.