Groenbemesters

Hoe voldoen aan de conditionaliteitsverplichting ‘Minimale bodembedekking’?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen nadat je teelt geoogst is volgens het GLB? Je komt het hier te weten!

Tijdens de winter moet je zorgen dat minstens 80% van je totale bouwlandareaal bedekt blijft, omdat kale bodems kwetsbaar zijn voor erosie en uitspoeling van nutriënten. Neem minimaal één van onderstaande maatregelen die je ten minste moet aanhouden tot 31 januari.

 • Hoofdteelt voor 31 augustus geoogst

  Er moet uiterlijk op 15 september een groenbedekker ingezaaid worden, tenzij je een nateelt inzaait die voor een bedekking in de winter zorgt. Tot aan de inzaai van de groenbedekker of nateelt dien je: 

  • OF stoppels en opslag te behouden.
  • OF de plantenresten aan de oppervlakte te laten liggen.
 • Hoofdteelt na 31 augustus geoogst

  • OF inzaaien van een groenbedekker of nateelt. Tot aan de inzaai stoppels en opslag behouden of de plantenresten aan de oppervlakte laten liggen.
  • OF stoppels en opslag behouden.
  • OF plantenresten aan de oppervlakte laten liggen.
 • Hoofdteelt op 1 december nog niet geoogst

  De teelt moet behouden worden of de plantenresten na de oogst laten liggen, tot de inzaai van de volgende teelt.

 • Uitzondering voor klei- en leembodems

  Op percelen met een zware bodemtextuur is winter-voorploegen toegestaan vanaf 15 oktober op de kleigronden en vanaf 1 december op de leemgronden. De bodem blijft bedekt tot na de oogst van de hoofdteelt tot de aanvang van het ploegen door: 

  • OF de inzaai van een groenbedekker of nateelt na de oogst van de hoofdteelt.
  • OF het behouden van stoppels en opslag.
  • OF het aan de oppervlakte laten liggen van de plantenresten na de oogst van de hoofdteelt.

  Wanneer er op een klei- of leembodem een nateelt ingezaaid wordt die voor een bodembedekking in de winter zorgt, is ook aan deze voorwaarde voldaan.

 • Wat met rode en paarse erosiegevoelige percelen?

  Deze verplichting is tevens van toepassing op percelen met een hoge en zeer hoge erosiegevoeligheid. Wanneer er strengere voorwaarden voorzien worden in het basispakket voor rode en paarse percelen, moeten deze strengere voorwaarden toegepast worden. Deze maatregelen kan je hier terugvinden.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.