Inwerken groenbedekker

Hoe vernietig ik best mijn groenbedekker?

Tijdens strenge winters gaan veel groenbedekkers kapotvriezen. Maar evengoed kunnen zachte winters ertoe leiden dat heel wat groenbedekkers er groen blijven bij staan. Hierbij sommen we enkele mogelijkheden op om de groenbedekkers te vernietigen.

Chemische vernietiging

In bepaalde gevallen zal het noodzakelijk zijn de groenbedekker dood te spuiten alvorens in te werken. Hiervoor dient een niet-selectief herbicide gebruikt te worden op basis van glyfosaat.

Het betreft een snelle oplossing die (normaal gezien) geen nadelige invloed heeft op de bodemstructuur. Bovendien neemt het onkruiden mee. Het nadeel van een chemische vernietiging zijn de vervuilende effecten op bodem en water. Daarenboven zal een volumineus gewas makkelijker overleven én is een mechanische bewerking sowieso nodig teneinde de resten voldoende te verkleinen alvorens de hoofdbewerking.

Naast de mogelijke negatieve impact van chemische middelen op het milieu, kan ook gekeken worden vanuit kostenbesparend oogpunt. Zo kunnen eventueel meerdere werkgangen gecombineerd worden. Constructeurs bieden namelijk een vrij ruim gamma aan van machines.

Maaien of klepelen

Wanneer er heel wat gewasmassa geproduceerd is, kan het handig zijn om, vooraleer de eigenlijke grondbewerking aan te vatten, eerst te klepelen. Het zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de gewasresten alvorens deze in te werken. Klepelen en inwerken kan eventueel ook in één werkgang gebeuren.

Raaigras en rogge kunnen in het voorjaar eventueel gemaaid worden, waarbij het maaisel kan dienen als groenvoer voor het vee.

klepelmaaier

(Schijven)cultivator

Met een cultivator wordt de bodem intens losgemaakt, maar worden groenbedekkers slechts beperkt verkleind. Dergelijke bewerking kan voldoende zijn, indien er slechts een beperkte ontwikkeling van de groenbedekker is. Bij een volumineus gewas zal veelal ophoping en verstopping tussen de tanden ontstaan. De brede vleugels aan de beitels zorgen ervoor dat de zode over de volledige breedte wordt losgesneden. Bij een schijvencultivator zorgen de schijven voor de vermengende werking en het vlak maken van de ruggen die tanden trekken.

cultivator

Schijveneg

Een schijveneg is een machine bestaande uit meestal twee balken met daarop schuin opgestelde (gekartelde) schijven. Door met een hoge snelheid over het veld te rijden, worden de groenbedekkers door de snijdende beweging verkleind en oppervlakkig met de bodem gemengd. Deze machine is ook ideaal voor het inwerken van een graan- of maïsstoppel of dierlijke mest, eventueel in combinatie met het inzaaien van een groenbedekker. 

Door de beperkte werkdiepte is het met een schijveneg ook mogelijk een groenbedekker te vernietigen op een bevroren ondergrond, zonder het optreden van rechtstreekse structuurschade.

schijveneg

Frees

Een frees is een radicale oplossing voor het vernietigen. Een frees verhakselt de gewasresten in fijne stukjes, wat de vertering en mineralisatie versnelt. Nadeel is dat het brandstofverbruik hierbij hoog ligt en dat deze bewerking veel tijd vergt. Daarenboven moet men oppassen voor een te intensieve bewerking waardoor de grond te fijn komt te liggen.

frees

Rolwals

Met een rolwals-systeem worden de bovengrondse plantendelen gekneusd. Hierdoor gaat de groenbedekker uitdrogen en sterft hij af. Er kan met een hoog rendement gewerkt worden dankzij de grote rijsnelheid, maar ideale drogende weersomstandigheden zijn noodzakelijk. Er komt geen grondbewerking aan te pas.

rolwals

Ploegen

Direct onderploegen van een groenbedekker is ook mogelijk. Hierbij wordt voor de trekker een systeem geïnstalleerd die de groenbedekker in een bepaalde richting drijft. Dit voorkomt het stroppen van de ploeg. Let er ook op dat de ploegdiepte niet te groot is, dit moet vermijden dat de groenbedekker gaat rotten. Als er een te grote groene massa op grotere diepte wordt ingeploegd, kan er een slecht verterende zure laag ontstaan. Ook bekend als het zogenaamde ‘inkuileffect’ met zuurstofloze omstandigheden. Dit is nadelig voor het volggewas.

ploeg

Meer info

Indien je nog met vragen zit, neem gerust contact met ons op.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.