geoogste wortelen

Rassenkeuze wortelen (gangbare teelt)

Met zo'n 5500 ha zijn wortelen in België de derde belangrijkste groente. Qua productievolume zijn ze met ongeveer 300.000 ton zelfs koploper. Het grootste areaal wordt ingenomen door de was- en schijfwortelen. Voor de verwerkende industrie worden ook grote Flakkeese wortelen en babywortelen geteeld. In Vlaanderen wordt naar schatting op een kleine 100 ha busselwortelen met loof geteeld voor de verse markt, maar dit areaal daalt de laatste decennia gestaag.

In de rassenproeven worden, naast de opbrengst en de sortering, ook de uitwendige en inwendige kenmerken van de wortelen beoordeeld. Naargelang de afzetmarkt bestaan er andere kwaliteitseisen. Voor busselwortelen is kort, gezond en stevig loof van belang, naast een goed uniforme, stompe en gezonde wortel. Voor de verwerkende industrie is vooral het productie volume van belang, naast een goede uit- en inwendige kwaliteit.

Bij minder bladziektegevoelige rassen kan men enerzijds besparen op het aantal ziektebestrijdingen. Anderzijds is gezond loof van belang voor een goede productie.

Marc Vanheule

Expert wortelen

geoogste wortelen

Rassenproeven

Volgens teeltwijze en bestemming

Voor ieder afzetdoel wordt een ander type wortel geteeld. Voor schijf- en waswortelen blijft Nerac het belangrijkste ras.

Meer info?

Wil je graag meer weten over de rassenkeuze van wortelen?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.