veld spruitkool

Rassenkeuze spruitkool (gangbare teelt)

Spruitkool wordt geteeld voor zowel de verse markt als voor de verwerkende industrie. Het areaal in Vlaanderen wordt geschat op 3.000 ha, maar dit kan behoorlijk fluctueren van seizoen tot seizoen. Jaarlijks wordt door Inagro een vergelijkende rassenproef aangelegd om de waarde van nieuw aangeboden rassen te evalueren.

Vergelijkende rassenproeven

De proef omvat doorgaans middelvroege tot late rassen. Hierbij worden de rassen beoordeeld op een reeks gewasparameters, op ziektegevoeligheid en op sleet. Bij de oogst bepalen we ook de marktbare opbrengst, de sortering en de uitwendige en inwendige kwaliteit van de spruitjes.

Ziekten en plagen

Spruitkolen worden de laatste jaren sterker aangetast door trips, wat een specifiek schadebeeld geeft. In proeven die niet behandeld worden tegen ziekten en trips, wordt de intrinsieke rasgevoeligheid voor trips en bladziekten in beeld gebracht. Er blijken duidelijke verschillen in gevoeligheid tussen de rassen te bestaan. 

Spruitjes zijn best donkergroen, mooi bolrond, vast en van uitstekende kwaliteit. Voor de verse markt worden ze grover geoogst, voor de industrie fijner.

Geert Desmedt, teeltexpert

spruitkool

Rassenproeven

Volgens teeltperiode en bestemming

Meer info?

Wil je graag meer informatie over de rassenkeuze van spruitkool in de gangbare teelt?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.