courgette gewas

Rassenkeuze courgette verse markt (gangbare teelt)

Courgettes zijn in West-Vlaanderen zeer belangrijk. Ze worden geteeld voor zowel de verse markt als voor de verwerkende industrie. Wellicht best gekend zijn de langwerpige groene courgettes, naast ook de langwerpige gele en witte. Daarnaast heeft men ook ronde courgettes, de zogenaamde courgette de Nice. Bij dit type heeft men eveneens zowel groene, gele als witte.

Verschillende teeltperiodes en teeltwijzen

Naargelang de teeltperiode en het afzetkanaal bieden zich soms specifieke topics aan. Op Inagro leggen we doorgaans jaarlijks twee rassenproeven aan van langwerpige groene courgettes. We maken een onderscheid tussen een vroege teelt in de plastiekserre en een zomerteelt in openlucht. Soms wordt ook nog een proef aangelegd in minitunnels, als er zich voldoende nieuwe rassen aanbieden. Af en toe worden ook anderskleurige courgettes beproefd.

Raskenmerken

In de rassenproeven wordt uiteraard aandacht besteed aan diverse parameters. Heel belangrijk voor het financiële resultaat is dat een ras een constante productie geeft van een voldoend aantal marktbare vruchten per week. Hierbij is het vooral belangrijk dat er zo min mogelijk uitval van vruchten is door kleurafwijkingen of slechte vorm als gevolg van een slechte bestuiving. Verder moet een ras groeikrachtig, weinig legergevoelig en overzichtelijk van plantvorm zijn, om een vlotte oogst toe te laten.

Bestuiving

Op de plant komen zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen voor. Hoe minder mannelijke bloemen, hoe meer vrouwelijke bloemen er zijn en dus hoe meer vruchten kunnen geoogst worden. Er moeten evenwel steeds voldoende mannelijke bloemen aanwezig zijn, om de bestuiving vlot te laten verlopen. Soms plant men een ras ertussen dat gekend is voor zijn groter aantal mannelijke bloemen. De bestuiving gebeurt onder afscherming met uitgezette hommels en in openlucht met natuurlijke bestuivers.

courgettebloem

In het handelskanaal moet de courgette voldoende vast blijven en een glanzende kleur behouden. Er blijken voor wat houdbaarheid betreft grote rasverschillen te bestaan.

Francis Jans

Teeltexpert

courgette gewas

Rassenproeven

Volgens teeltperiode en afzetmarkt

Op Inagro wordt vooral aandacht besteed aan rassen voor de verse markt, omdat er in het aanbod voor de industrie de laatste jaren weinig vernieuwing is.
 • courgettebloem

  Groene courgette vroeg in plastiekserre

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente proeven in de grote plastiekserre.

 • courgette gewas

  Courgette in minitunnel

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente proef groene courgette onder minitunnel.

 • courgette bloemrand

  Groene courgette zomer openlucht

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente zomerproeven in openlucht.

 • courgette gewas

  Gele courgette vroeg in plastiekserre

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente proef gele courgette in plastiekserre.

 • courgettebloem

  Zomerteelt industrie

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente proef groene courgette voor de industrie.

Meer info

Nog vragen bij de rassenproeven?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.