veldbloemkool

Rassenkeuze bloemkool verse markt (gangbare teelt)

Met een totaal areaal van zo’n 5500 ha is bloemkool in Vlaanderen een zeer belangrijke groente, na erwten, bonen en wortelen. Naar productievolume (120.000 ton) staan ze op de tweede plaats. Het grootste areaal wordt ingenomen door industriebloemkool (4900 ha), het areaal voor de versmarkt bedraagt circa 600 ha. Voor die versmarkt schommelt het aantal jaarlijks geproduceerde stuks rond elf miljoen.

Specifieke aandachtspunten

Per teeltperiode bieden zich soms specifieke topics aan. Zo is in een vroege teelt de weerstand tegen schot en boorders, in een zomerteelt de weerstand tegen droogte en hoge zomerse temperaturen en in de herfstteelt de weerstand tegen geel blad van groot belang, naast de specifieke ziektegevoeligheid. Problemen doen zich uiteraard pas voor als de klimatologische omstandigheden zich daartoe lenen.

Raskenmerken

Met betrekking tot de realisatie van een doordachte oogstplanning is de groeiduur (in dagen) en de planbaarheid van een ras van groot belang. Verder worden in elke proef de rassen beoordeeld op verschillende gewas-, plant en koolkenmerken, naast uiteraard ook de opbrengst (individueel stukgewicht) en de kwaliteitssortering.

Een doordachte rassenkeuze is de basis voor een succesvolle teelt.

Geert Desmedt, teeltexpert

bloemkool verse markt

Rassenindeling

volgens teeltperiode

De teeltduur van bloemkool is met 65 tot 120 dagen sterk afhankelijk van de teelperiode. Op Inagro worden al dan niet jaarlijks een vroege teelt, met oogst in juni, een zomerteelt of een late teelt, met oogst in het late najaar aangelegd.
 • bloemkool_versmarkt

  Vroege zomerteelt

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente proeven in de vroege teelt.

 • Zomerteelt

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente proeven in de zomerteelt.

 • bloemkool_versmarkt

  Late herfstteelt

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente proeven in de herfstteelt.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.