legering van vlas op het veld

Aandachtspunten bij de groeiregulatie van vlas

Het legeren van vlas heeft een negatieve impact op de opbrengst en kwaliteit van het vlas. Voorkomen is dus de boodschap. Met deze preventieve maatregelen ben je alvast goed op weg.

Legering komt geregeld voor in vlaspercelen, maar heeft heel wat negatieve gevolgen. Er is een daling in de opbrengst en verwerkingswaarde van het strovlas, maar het resulteert ook in een aanzienlijke verhoging van de oogst- en verwerkingskosten.  

Teelttechnische preventieve maatregelen 

Een aantal teelttechnische maatregelen kunnen het risico op legeren verkleinen:  

  • Kies een geschikt perceel. Percelen met een hoge reserve aan stikstof in de bodem, verhogen het risico op legeren. Ga liever voor een perceel met een voorvrucht die niet al te veel stikstof nalaat, zoals granen.  
  • Matig de stikstofbemesting. Hou bij de bepaling van de optimale stikstofdosis rekening met de grondsoort en de voedingstoestand van de bodem. Een te hoge stikstofbemesting verhoogt het risico op legeren. 
  • Hou de zaaidichtheid in de gaten. Vlas té dicht zaaien, verhoogt het risico op legeren.  
  • Maak een slimme rassenkeuze. Alle rassen kunnen legeren, maar er zijn wat verschillen in gevoeligheid. Teel je vlas op een rijke bodem, dan kies je beter voor een ras dat iets minder gevoelig is. 

Wanneer een groeiregulator gebruiken?  

Groeit je vlas toch te fel op? En vergroten de weersomstandigheden de kans dat het vlas zal legeren? Dan is het misschien nodig om het vlas te remmen. Door via onderstaand schema het risico op legeren na te gaan, bepaal je of je een groeiregulator moet gebruiken. Het toepassen van een groeiregulator in omstandigheden waar het niet nodig is, kan namelijk ook een negatieve impact hebben op de opbrengst van het vlas.  

Schema groeiregulatie vlas

Raadpleeg ons overzicht van beschikbare groeiremmers

Je vindt een overzicht van de middelen die voor het vlas kunnen remmen via de gewasbeschermingsapp van Inagro.
Na de bloei is het toepassen van een groeiregulator niet meer nodig en riskeer je bovendien een vergroening van het vlas.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.