Mais veld

Mais zaaien

Mais zaaien, de cruciale start van een succesvol groeiseizoen

Mais zaaien is de eerste belangrijke stap om een goede opbrengst te behalen. Zeker nu er minder zaaizaadbehandelingen mogelijk zijn, is een vlotte kieming van cruciaal belang voor een goede beginontwikkeling.

Mais veld

Bodembewerking

Het is aangewezen om bodembewerkingen pas uit te voeren als het perceel voldoende droog is. Wacht tot de optimale bodemomstandigheden om verdichting te vermijden.

Bemesting

 • Bemesting met dierlijke mest voer je bij voorkeur vlak voor het zaaien uit. Dat beperkt de kans op uitspoeling en maakt de nutriënten beschikbaar als de mais ze nodig heeft.
 • Aanvullende kunstmest dien je bij voorkeur in de rij toe.
 • Vergeet de kaliumbemesting niet! Die bevordert de waterhuishouding in de plant. Als er voldoende kalium aanwezig is in de plant, dan zal de wateropname vlotter verlopen. Kalium draagt ook bij aan de bescherming tegen bepaalde schimmels.

Let wel: Op percelen waar je mais zaait na het scheuren van grasland is er vaak geen N-bemesting nodig. Het ingewerkte gras levert meer dan voldoende stikstof na.

Ivan en Tomas bekijken mais

Om mest in de bodem optimaal te benutten, heb je inzicht nodig in de samenstelling ervan. Een mest- en bodemanalyse kan je daarbij helpen. Het bemestingsadvies van Inagro houdt rekening met de nalevering van stikstof van groenbedekkers of vanggewassen.

beeld uit het labo bij de analyse van grondstalen

Zaai

Goed zaaibed

Een goed zaaibed aanleggen op het perceel is niet alleen belangrijk voor de kieming van de zaadjes, maar ook voor een efficiënte werking van (bodem)herbiciden. Een lossere bovenlaag (5 cm) zorgt voor een goede opkomst. Een té fijne bovenlaag kan echter leiden tot verslemping van de bodem. De diepere laag, het wortelbed, levert vocht aan het kiemende zaad (zie figuur). Goede structuur en voldoende humusgehalte bevorderen het opstijgend vocht.

 

Zaaibed mais

Juiste zaaidichtheden

Hou rekening met volgende zaaidichtheden en zaaiafstanden in de rij (bij een rijafstand van 75cm).
 

Zeer vroeg
(FAO 170-190)

Vroeg
(FAO 200-230)
Halfvroeg
(FAO 230-250)
Zaden/ha 95.000 - 100.000 95.000 90.000-95.000
 
Zaden/ha 90.000 95.000 100.000 105.000 110.000
Zaaiafstand (cm) 14,9 14,1 13,3 12,7 12,1
Eenheden/ha 1,79 1,89 2 2,11 2,21

 

Juiste omstandigheden

De omstandigheden zijn geschikt om te zaaien als de bodem minimaal 10 °C is. Te vroeg zaaien leidt tot een slechte opkomst en grotere kans op schimmelinfecties (zoals Pythium). Het zaaizaad zal dan vaak te lang in de bodem blijven, vooraleer te kiemen, en zo vatbaarder zijn voor infecties. Te laat zaaien kan leiden tot opbrengstverlies. Zaai voor een gelijkmatige opkomst op 4-5 cm diep. Op droge en zeer lichte grond kan dat iets dieper om uitdroging te voorkomen.

Mais veld

Alternatieven voor gangbare zaai van mais

 • AKK_USP-Paragraph_Ruitzaai_1

  Ruitzaai

  Mais wordt klassiek in rijen op 75 cm gezaaid met een afstand in de rij van 12 tot 15 cm. Ruitzaai benut de bemesting beter en levert grotere kolven op.

 • AKK_USP-Paragraph_OnderzaaiGrasInMais

  Onderzaai gras in mais

  Een alternatief voor de traditionele inzaai van vanggewassen na de maisoogst is het onderzaaien of gelijktijdig zaaien van gras bij de mais.

Meer info

Voor meer informatie neem contact met ons op of raadpleeg de website van het LandbouwCentrum voor Voedergewassen (LCV) voor o.a. resultaten van het rassenonderzoek.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.