Ritnaald

Ritnaalden in mais

Hoe pak ik ritnaalden in mais aan?

Ritnaalden verplaatsen zich op twee momenten naar de bovenste bodemlaag (15 cm), namelijk in het voorjaar en nog eens in het najaar. Gedurende de winter vind je ze tot 60 cm diep in de grond. Eens in de bovenlaag kunnen ze gezaaide en geplante gewassen aantasten. Omdat je als teler enkel preventief kan ingrijpen, kan monitoring interessant zijn om de juiste keuzes te maken.

Wat is een ritnaald?

Ritnaalden, ook gekend als koperwormen, zijn de larven van de kniptor. Ze voeden zich met zaden en ondergrondse plantendelen. Dit gaat gepaard met slechte opkomst, plantuitval, verwelking en gaten in de maisbladeren. Het uitgraven van een zaad of slecht groeiende plant zal duidelijk maken of de schade effectief te wijten is aan een aantasting door een ritnaald.

Schade ritnaald

Waarom zijn ze lastig te beheersen?

Deze larven leven 3 tot 5 jaar onder grond. Afhankelijk van het weer (temperatuur en vocht) verplaatsen ze zich verticaal in de bodem. Ritnaalden hebben een vochtige en warme bodem nodig om zich te voeden. Het migratiepatroon in de bodem van ritnaalden is te zien in onderstaande figuur. In het voor- en het najaar worden de ritnaalden actief. Dan komen de larven naar de bovenlaag om zich te voeden, waardoor ze vraatschade veroorzaken. De precieze periodes waarin ze actief zijn, zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Door het verbod op het gebruik van breedwerkende bodeminsecticiden komt dit probleem nu meer tot uiting.

Aangetaste maisplant
Migratiepatroon

Monitoring

Als je denkt dat er ritnaalden op je perceel aanwezig zijn, kan je dit zelf controleren door een bodembemonstering uit te voeren. Dat gebeurt met bodemvallen op basis van 10 plastic potjes (500 ml) gevuld met kiemende mais- en tarwezaden die je ingraaft in het perceel. Steek ze niet te diep, maar met de bovenkant tot net aan het oppervlak. Het kiemen van die zaden trekt de ritnaalden aan. Plaats ze in de periode voor zaai of aanplant en bij voorkeur op een braak of bewerkt perceel. Na twee weken haal je de potten op en doorzoek je ze naar ritnaalden. Als er ongeveer één per pot wordt gevonden, mag je er van uit gaan dat er schade mogelijk is aan de teelten. Ook Inagro kan je helpen bij het uitvoeren van een monitoring op jouw perceel.

Potval
Potval maken

Wist je dat...

een grote zwerm kraaien of kauwen die neerstrijkt op een perceel kan wijzen op aanwezigheid van bodeminsecten?

In het voorjaar zullen de vogels planten uittrekken op zoek naar larven die zich aan het voeden zijn. Dit lokt op zijn beurt veel vogels.

Behandelen

Er zijn nog zaaizaadbehandeling en granulaten toegelaten in mais om ritnaalden te bestrijden. Voor een actuele stand van zaken ter bestrijding van ritnaalden, raadpleeg onze gewasbeschermingsapp.

Schadebeeld

Wens je meer info?

Neem contact met ons op of raadpleeg de brochure

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.