kieming aardappelen

Gebruik van maleïnehydrazide in de aardappelteelt

Maleïnehydrazide is de actieve stof aanwezig in de producten Fazor, Crown, Itcan, Himalaya en Magna. Maleïnehydrazide, of afgekort MH, is een systemische groeiregelaar en remt de celdeling. Tijdens het groeiseizoen wordt het product éénmalig gespoten op het aardappelloof en wordt naar de knollen in de grond getransporteerd.

Werkingsprincipe

MH blokkeert de celdeling terwijl de celstrekking niet beïnvloed wordt. Knollen die groeien doen dit initieel via celdeling: door nieuwe cellen te vormen worden ze groter. Celdeling gaat door tot de knollen een diameter bereiken van ongeveer 25 mm.

Daarna worden de knollen groter doordat de gevormde cellen zich strekken (celstrekking). Om zo weinig mogelijk risico te lopen op remming van de groei van de knollen mag MH pas gespoten worden vanaf dat 80% van de knollen een diameter van 35mm (of meer) hebben.

Kieming op de knollen tijdens het groeiseizoen (=doorwas) of tijdens de bewaring vindt plaats door celdeling. Doordat MH de celdeling tegenhoudt, wordt dus ook de kieming belemmerd.

werkingsprincipe MH aardappelen
aardappelopslag

Toepassingsstadium

Producten op basis van MH mogen niet te vroeg tijdens de groei ingezet worden om zo weinig mogelijk opbrengstderving te hebben (celdeling moet voorbij zijn).

De bespuitingen mogen echter ook niet te laat plaatsvinden. MH moet immers nog getransporteerd worden vanuit het loof naar de knollen. Hiervoor is nog voldoende sapstroom nodig in het gewas. Voldoende gezond loof is dus noodzakelijk op het moment van bespuiting als ook twee tot drie weken nadien.

Toepassingsstadium MH aardappelen

Voorwaarden

Op moment van bespuiting is het belangrijk dat het gewas niet in stress staat; opnieuw om het risico op opbrengstderving zoveel mogelijk uit te sluiten. Om een maximale opname van MH te bevorderen is het noodzakelijk dat:

  • de temperatuur onder 25°C blijft
  • het de eerste 24 uur na de bespuiting niet regent
  • er gespoten wordt met minstens 350 l/ha

Informeer je goed vooraleer je MH met andere producten in de tank mengt (bv. fungiciden tegen Phytophthora). Dit zou wel eens nadelig voor de werking kunnen zijn (slechtere opname).

doorwas en interne kieming aardappelen

Proefresultaten

Via heel wat proeven op praktijkpercelen werd de voorbije jaren al heel wat ervaring opgedaan. Bij het op de markt komen van deze producten (ca 2005) lag de klemtoon vooral op de effecten op opslagbestrijding (en doorwas). 

Sinds het wegvallen van de kiemremmer CIPC wordt vooral het effect op de kieming tijdens de bewaring opgevolgd. Zo werden in 2021 en 2022 proeven aangelegd met maleïnehydrazide op drie locaties: Poperinge (VTI), Sint-Niklaas (LTCW) en Tongeren (PIBO-Campus). 
Elke locatie had zijn eigen klemtoon in het onderzoek: tijdstip van bespuiting, verschillen tussen rassen of het effect van MH in tankmix met Ranman Top (=uitvloeiende werking). 

Meer info?

Laat je informeren over het gebruik van maleïnehydrazide in de aardappelteelt.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.