Projecten

De zaaizaadontsmettingen staan in meerdere teelten onder druk, zo ook voor de maisteelt. Het doek viel reeds voor Sonido en het gebruik van Mesurol staat op de
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem organisch
Het doel van het project is om het hergebruik uit reststromen van de nutriënten stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) te verhogen. P en K zijn eindige grondsto
​Min. 15 reeds op de markt verkrijgbare insect gebaseerde voedingsmiddelen zullen worden beoordeeld op hun voedselveiligheid en houdbaarheid en 40 cases zullen