Van beek tot bodem

Houtsnippers

Project info

Project info

Project type

Andere Vlaamse programma's

Startdatum

01/01/2023

Einddatum

31/12/2025

​​Inagro, Boerennatuur Vlaanderen, Boerenbond, Natural Grown en Stad Kortrijk slaan de handen in elkaar om samen met de landbouwers te investeren in een betere bodemkwaliteit, en dit binnen het bestaande wetgevend kader. De landbouwer staat hierbij centraal: we werken aan een oplossing voor de landbouwer, samen met de landbouwer.

Concreet worden 3 'nieuwe' technieken tot humusopbouw in het projectgebied toegepast:

  • Techniek 1 : gebruik van houtsnippers
  • Techniek 2 :  versnelde (in)directe opbouw van bodembiologie met toevoeging van bio-stimulanten en CMCthee
  • Techniek 3 : gebruik van mengsels van groenbedekkers

 

Op volgende vragen wordt een antwoord gezocht

  • Wat is het potentieel van elke techniek t.a.v. het organisch stofgehalte? Welke invloed heeft dit op gewasopbrengst en -kwaliteit?
  • Welke techniek slaat het beste aan bij welke teelt en waarom?
  • Wat is haalbaar en tegen welke kostprijs?
  • Welke drempels leven er bij de landbouw om bepaalde techniek(en) al dan iet toe te passen? En kunnen we deze drempels wegwerken?

Partners

Financiers

Blue deal

NextGenerationEU

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.