Projecten

De EVA(TM) app werd door pcfruit ontwikkeld en in 2016 gelanceerd in de fruitteelt. Het is een applicatie met verschillende modules die de fruitteler helpt bi
Dit project wil de ervaringen met de teelt en het vervoederen van veldbonen doortrekken van biologische bedrijven naar de gangbare rund(melk)veehouderij en van
In dit project wordt op zes thema's in verband met hittestress bij rundvee gefocust. Er zullen verschillende demonstratie acties georganiseerd worden rondom dez
Het project zet de Vlaamse rundveehouders aan om preventief te werk te gaan in de jongvee opfok om zo de algemene gezondheid van de kalveren te verbeteren. Dit
Innovatieve duurzame productiesystemen, zoals agroforestry komen steeds meer in beeld als deeloplossing voor de verschillende uitdagingen die de