GePASt beweiden - Naar een klimaat- en milieubewuste beweiding

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/03/2024

Einddatum

28/02/2026

Er is een toenemende en vernieuwde interesse voor beweiden vanuit de melkveehouderij.

  • Enerzijds door beweiding als PAS-maatregel en de klimaatuitdagingen.
  • Daarnaast stimuleren de meeste melkerijen de productie van weidemelk via een weidemelkpremie of als onderdeel van hun duurzaamheidspremie.
  • Ook de burger ziet graag de koeien in de weide, beweiding is dus ook van belang voor het imago van de melkveehouderij en voor dierenwelzijn.
Jongvee weide
een uitdaging

Goed beweiden is geen kinderspel. Het aanbod en de kwaliteit van vers weidegras variëren gedurende het groeiseizoen en hebben ook te lijden onder de klimaatverandering. Het blijft voor een melkveehouder op vandaag een vraagteken hoeveel vers gras de koeien precies opnemen en hoe hij het stalrantsoen hierop moet aanpassen. Beweiding vraagt vakmanschap en brengt bij (intensieve) beweidingssystemen extra arbeid met zich mee. Zeker voor robotmelkers is beweiden een ware uitdaging. Jongvee beweiden resulteert soms in te schraal ontwikkelde vaarzen.

 

wat willen we bereiken?

Het doel van dit project is om de bedrijfsvoering bij beweiding te optimaliseren zowel bij melkgevend als bij jongvee. De ILVO rantsoentool zal uitgebreid worden met een applicatie waarbij de veehouder

  1.  beter inzicht krijgt in de opname van vers gras op de weide en zo
  2.  direct kan berekenen hoe hij/zij het stalrantsoen pro-actief kan bijsturen en dus economischer kan melk produceren.

Bij het weiden met jongvee, wordt gedemonstreerd hoe een goede groei kan worden gerealiseerd. In het project worden verder ook nog bedrijfstechnische en -economische kengetallen bekeken om te demonstreren in welke situaties beweiden rendabel is.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.