TOPPS water protection

Project info

Project type

Opdrachten (met offerte)

Start date

01/01/2020

End date

31/12/2022
Emissies van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater veroorzaken vervuiling van het milieu en waterkwaliteit. Door in te zetten op het vermijden van puntvervuiling, afspoeling en erosie en drift wordt voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht komen. Door sensibilisatie aan landbouwers, het uitwerken van acties om vervuiling tegen te gaan en door op verschillende beleidsniveaus het thema onder de aandacht te brengen wordt gestreefd naar een betere kwaliteit van het oppervlaktewater.

Partners

België

Duitsland

Denemarken

Spanje

Frankrijk

Italië

Polen

Tsjechië (CZ)

Griekenland

Hongarije

Nederland

Portugal

Roemenië

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.