TOPPS water protection

Waterput in natuurlijke omgeving

Project info

Project info

Project type

Opdrachten (met offerte)

Startdatum

01/01/2020

Einddatum

31/12/2022

Emissies van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater veroorzaken vervuiling van het milieu en waterkwaliteit. Door in te zetten op het vermijden van puntvervuiling, afspoeling en erosie en drift wordt voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht komen.

Door sensibilisatie aan landbouwers, het uitwerken van acties om vervuiling tegen te gaan en door op verschillende beleidsniveaus het thema onder de aandacht te brengen wordt gestreefd naar een betere kwaliteit van het oppervlaktewater.

Partners

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.