SMARTPROTECT

Project info

Project type

Horizon 2020

Start date

01/01/2020

End date

30/06/2023
SmartProtect is een thematisch netwerk gefocust op het crossregionaal delen van SMART IPM oplossingen voor landbouwers en adviseurs. Het project heeft als doel het stimuleren van kennisuitwisseling in de regionale AKIS'en over gans Europa en het linken van innovatiepotentieel van geavanceerde IPM ​methodologieën in de groententeelt via integratie van technologieën voor precisielandbouw en data analytics. Dankzij een evenwichtig consortium en de nadruk op multi-actor benadering zal het project de toepassing van IPM methologieën stimuleren, rekening houdend met specifieke regionale noden van landbouwers over heel Europa. Landbouwers in verschillende Europese regio's zullen beschikken over up-to-date kennis, goede praktijkvoorbeelden en praktische tools voor de implementatie van IPM in hun dagelijkse praktijk voor teelten in open lucht en onder afdak. Het project stelt een e-platform beschikbaar voor uitwisseling van diverse innovatieve IPM technieken. WE zullen praktijken benchmarken op basis van hun socio-economische en regelgevingscontext, een selectie maken van de technieken met het hoogste innovatief potentieel en deze dissemineren via participatieve bijeenkomsten, waaronder grensoverschrijdende uitwisselingsbezoeken. Lokale en regionale kennisdeling zal leiden to interactieve cross-regionale seminaries voor landbouwers en adviseurs, met als eindresultaat een SmartProtect innovatierally. De projectresultaten zullen ontplooid worden via een gerichte communicatie en disseminatiestrategie, waarbij een online datasharing platform wordt voorzien in nauwe interactie met EU en nationale initiatieven en projecten, de National Rural Networks en het EIP-AGRI.  ​

Partners

KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven

Inagro vzw

EESTI MAAULIKOOL. (EE)

Julius Kühn-Institut

Magyar Agrar (HU)

Univerza v Ljubljanni (SI)

Instituto nacional de investigaçao agraria e veterinaria (PT)

University of Warwick (GB)

Crop Research Institute (CZ)

Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et Horticoles (FR)

Cajamar Foundation

Institute of Horticulture (LV)

Hispatec agrointelgencia (ES)

AGENSO - Agricultural and environmental solutions (GR)

EFOS INFORMACIJSKE RESITVE DOO (SI)

AHDB - The Agriculture and Horticulture Development Board (GB)

Financers

H2020

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.