smartfarming

Smart Farm and Agri-environmental Big Data Space: AgriDataValue

Project info

Project info

Project type

Horizon Europe

Startdatum

01/02/2023

Einddatum

31/01/2029

De oplossing voor de driehoek a) wereldwijde voedselbehoeften, b) concurrentievermogen/eerlijk inkomen voor de boeren en c) duurzame landbouw/bescherming van het milieu ligt in kennis. Moderne landbouwbedrijven creëren een enorme hoeveelheid gegevens op basis van IoT-sensoren en drones, terwijl via Copernicus Hubs enorme AO-gegevens beschikbaar komen.

AgriDataValue wil zich vestigen als de "Game Changer" in Smart Farming en agromilieumonitoring, en de smart-farmingcapaciteiten, het concurrentievermogen en het eerlijke inkomen versterken door de introductie van een innovatief, intelligent en multitechnologisch, volledig gedistribueerd “platform of platforms”. Om de technologische rijpheid en massale acceptatie te bereiken, kiest en past AgriDataValue een multidimensionale aanpak toe waarbij state-of-the-art big data en data-spacetechnologieën worden gecombineerd met landbouwkennis, nieuwe bedrijfsmodellen en agromilieubeleid.

AgriDataValue zal worden gevalideerd via 24 Use Cases in 23 pilots in 9 landen, die meer dan 181.000 ha vertegenwoordigen met 25 soorten gewassen die zich uitstrekken van zuidwest tot noordoost Europa, vollegronds- en kasgewassen, biologische en niet-biologische productie, en meer dan 2.000 dieren van 5 soorten. Meer dan 4.200 landbouwers zullen inzichten verschaffen en meer dan 89.000 zullen rechtstreeks worden geïnformeerd. https://agridatavalue.eu/

Partners

Financiers

Horizon Europe

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.