Veld quinoa in de maand juni

Quinoa Lokaal

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/12/2019

Einddatum

30/11/2023

De hoofddoelstelling van “Quinoa lokaal” (QUILO) is het uitrollen van een rendabele gangbare en biologische quinoa teelt in Vlaanderen. Dit willen wij bereiken met behoud van het “groene imago” van dit gewas; zonder gebruik van pesticiden en/of herbiciden. QUILO zal de Vlaamse landbouwer in staat stellen om een kwaliteitsvol quinoa-eindproduct te leveren. Hiervoor zetten wij in op aspecten die de rendabiliteit van de teelt garanderen/verhogen. Hieronder vallen onder meer een verruiming van de diversiteit van het rassenaanbod in Vlaanderen, de aanpak van cruciale teelttechnische vragen, de verdere introductie en bestendiging van mechanische onkruidbestrijding, synergieën opzetten met onderzoeksprojecten gericht op de verwerkende sector, etc.

​Het eindresultaat van dit onderzoek beoogt een teeltgids om de kennis te vergroten en te ontsluiten via een digitale teeltbegeleiding en databank (QUILOpedia). Daardoor willen we de stabiliteit en rendabiliteit van de teelt verbeteren opdat de quinoa teelt zo kan bijdragen aan een verruiming van de teeltrotatie. Op basis van de rendabiliteitsanalyse zal een financieel model opgesteld worden dat moet aantonen of het gewas een meerwaarde kan zijn in een individueel innoverend grondgebonden bedrijf. De implementatie van de teelt moet zorgen voor een areaaluitbreiding van 100-150 ha in Vlaanderen. D.m.v. gewas- en teeltkennis willen we een potentiële opbrengstverhoging van 20% te bekomen twee tot vijf jaar na het einde van het project.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.