Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen van lokale teelt

Bontbloeiende veldboon

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/03/2021

Einddatum

28/02/2023

Dit project wil de ervaringen met de teelt en het vervoederen van veldbonen doortrekken van biologische bedrijven naar de gangbare rund(melk)veehouderij en van de akkerbouwregio in het Westen naar deze in het Oosten van Vlaanderen. Het doelpubliek omvat zowel gangbare akkerbouwers als rundvee(melkvee)houders. In de eerste plaats is er aandacht zijn voor de teelttechniek van winterveldbonen.

Via demonstratieproefvelden worden de aspecten rassenkeuze, bemesting en onkruidbestrijding alsook de mogelijkheden van mengteelt van veldbonen met wintergranen onder de aandacht gebracht. De nog ongekende techniek van het toasten van veldbonen zal op één centrale locatie gedemonstreerd worden met een mobiele installatie. Akkerbouwers en rundveehouders worden met elkaar in contact gebracht.

Via een voederproef met melkvee wordt het effect op de productieresultaten en voersaldo gemeten na het vervangen van een hoeveelheid soja in het rantsoen door veldbonen. Daarnaast worden ervaringen met veldbonen op praktijk(vee)bedrijven verzameld en opgevolgd. Op een indirecte manier wordt gewerkt aan een vlottere inpassing van een alternatief voer zoals veldbonen in het melkveerantsoen via een opleiding aan adviseurs over de recent door ILVO ontwikkelde rantsoentool. Rantsoenen met veldbonen zullen gebruik worden als voorbeeldrantsoenen bij het demonstreren van de tool. ​

Op korte termijn wordt er bewustwording gecreëerd bij landbouwers over de mogelijkheden van alternatieve eiwitteelten in het teeltplan en het rantsoen om zo het aandeel geïmporteerde soja in rund(melk)veerantsoenen te reduceren met lokaal geteeld eiwit.

Er zal kennis en ervaring doorstromen van bio- naar gangbare landbouw, van West naar Oost en er komt meer samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders. Afhankelijk van de regelgeving (premie, ...) verwachten we een lichte (vb. 10%) stijging van het nog kleine areaal veldbonen na afloop van het project. Op langere termijn zal de onafhankelijkheid van geïmporteerde soja verder toenemen.

Het afstemmen van vraag en aanbod winterveldbonen en mengteelten met winterveldbonen (akkerbouwers-veehouders) zal verbeterd worden. Het gebruik van geïmporteerde soja in rund(melk)veerantsoenen zal dalen, door het inpassen van veldbonen ter vervanging van soja. En de transitie naar meer eigen en/of lokaal geteelde eiwitgewassen zal zorgen voor een ruimere vruchtrotatie en meer biodiversiteit.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.