serre met waterbassin

OptiWAIE

Optimalisatie van Watergebruik in de glastuinbouw m.b.v. Alternatieve Interne en Externe waterbronnen

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/11/2023

Einddatum

31/10/2027

Kwalitatief en voldoende irrigatiewater is voor de glastuinbouwsector een cruciale productiefactor. Onvoldoende beschikbaarheid van kwalitatief irrigatiewater heeft vaak negatieve gevolgen voor de productie en/of kwaliteit van de geoogste producten. De afgelopen jaren werden herhaaldelijk aanzienlijke watertekorten ervaren binnen de glastuinbouwsector en deze watervraag zal hoogstwaarschijnlijk de komende jaren verder toenemen door klimaatsverandering en intensiveringen van de teelten.

Om deze watervraag in te vullen wordt er momenteel gekeken naar diverse alternatieve waterbronnen zoals, water afkomstig van verharde oppervlakte andere dan het serre dak, water uit voedselverwerkende industrie, oppervlaktewater, etc. maar ook restwaterstromen die op de bedrijven worden geproduceerd zoals condenswater van warmtekrachtkoppeling (WKK) installaties en terugspoelwater van filtratiesystemen.

wateropslag

Er zijn nog veel vragen rond het gebruik van deze alternatieve waterbronnen:

  • Wat is de impact van de alternatieve waterbron op de kwaliteit van het gewas, zowel bij korte als lange termijn gebruik?
  • Zijn er zuiveringsstappen nodig alvorens de alternatieve waterbron veilig kan gebruikt worden in de teelt?
  • Is gebruik van een alternatieve waterbron en mogelijke bijkomende zuiveringstechnieken economisch haalbaar voor de teler?
dagvoorraad

Doel project

Het OptiWAIE-project streeft ernaar meer inzicht te verwerven in de impact van de waterkwaliteit van alternatieve bronnen op gewas, teelt, circulair gebruik én de algemene watermanagement strategieën binnen glastuinbouwbedrijven.

Doelstellingen

  • Het in kaart brengen van alternatieve interne en externe waterbronnen zowel naar de beschikbaarheid gedurende de seizoenen als microbiologische en chemische waterkwaliteit.

  • Inzicht bieden in de rendabiliteit en haalbaarheid van de zuiveringstechnieken voor het opwaarderen van de waterkwaliteit van de alternatieve waterbronnen voor verschillende bedrijfsscenario’s.

  • Het kwantificeren van accumulatie en opname van polluenten, zware metalen en ballastzouten door het gewas en groenten uit verschillende alternatieve waterbronnen in circulaire irrigatiesystemen. Het bestuderen van het effect van deze mogelijke opname op het gewas, opbrengst en productkwaliteit.

  • Duurzame waterbeheerstrategieën ontwikkelen en demonstreren voor het structureel gebruik van deze alternatieve waterbronnen binnen de glasgroentesector, waarbij de aandachtspunten van zowel gewas, circulair gebruik en risico’s voor de mens worden meegenomen.

  • Uitwerken van een kosten-batenanalyse per watertype welke beschikbaar wordt gemaakt voor de doelgroep, om zo de implementatie van de alternatieve waterbronnen te bevorderen.

Teelten

Binnen het project zal de toepassing van alternatieve waterbronnen zich focussen op volgende serreteelten: tomaat, komkommer en sla (hydro).

De projectresultaten zullen echter ook hun toepassing kunnen vinden binnen andere hydrocultuurteelten zoals aubergine maar ook fruit- en sierteelten.

Interesse in opvolging?

Gebruik je al een andere waterbron op je bedrijf en wil je hierin graag verder worden opgevolgd? Gebruik je nog geen alternatieve bron maar wel interesse of heb je plannen om er één te gebruiken in de toekomst?

Laat het ons weten door onderstaand invulformulier in te vullen.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.