OG CABYV

Komkommerplant met CABYV-symptomen

Project info

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/04/2023

Einddatum

30/03/2025

Hoewel Cucurbit Aphid-Borne Yellows Virus (CABYV) al in de jaren 80 werd ontdekt werd ze pas in de zomer van 2021 voor het eerste waargenomen in een komkommerteelt in Vlaanderen. Het virus verspreidde zich razendsnel én met een verwoestende kracht verder over heel de Benelux. CABYV is lange tijd onder de radar 
gebleven omdat er – zeker in zuiderse landen – veel virussen op komkommerachtigen voorkomen en de symptomen 
aan die andere virussen werden toegewezen. De verspreiding gebeurt via bladluizen als vector en door het tekort aan efficiënte luizenmiddelen en het gebrek aan resistente rassen duiden telers CABYV momenteel aan als het grootste probleem in de komkommerteelt. Waar het virus toeslaat, valt de productie weg. Besmette planten slagen er nauwelijks nog in vruchten te laten doorgroeien, waardoor ze vruchten aborteren. Vruchten die wel kunnen doorgroeien, zijn van mindere kwaliteit. Telers spreken van productieverliezen tussen 5 en 30% en vergelijken de impact met die van ToBRFV en CGMMV.

Op dit moment bestaat er geen remedie tegen het virus, de enige manier van beheersing is preventie. Maar kennis is ontoereikend. Zo zijn potentiële vectoren, waardplanten en –teelten, incubatietijd en snelheid van verspreiding vrij onbekend. Een biotoets voor in situ detectie is nog niet commercieel beschikbaar. Vroegtijdige detectie en een correcte herkenning van symptomen zijn essentieel om op tijd te kunnen ingrijpen en verspreiding te voorkomen.

Projectdoel en aanpak

De operationele groep "CABYV" beoogt de impact van het Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV) op de Vlaamse komkommerteelt te beperken. Dit doen we door

1) oprichten van een werkgroep die instaat voor de verzameling en de uitwisseling van kennis en praktijkervaringen tussen elke schakel van de keten binnen de sector én waarbij de noden 
uit de sector worden besproken. Hierin zetelen 6 à 7 komkommertelers, een plantenkweker, alle Vlaamse komkommerveilingen, twee praktijkcentra, een vertegenwoordiger van elk komkommerzaadhuis en een onderzoeksinstelling met virusspecialist (ILVO).
2) kennisopbouw via analyse van praktijkstalen. Hierdoor worden de virusvectoren en -verspreiding, waardteelten en –planten en incubatietijd nagegaan en wordt een symptomendatabank opgericht waar telers beroep op kunnen doen.
3) vergelijking van verschillende beheersingsstrategieën in de praktijk en opstelling een beheersingsprotocol, aanpasbaar aan de bedrijfsspecifieke situatie. Dit geeft telers de tools om de kans op infectie en verspreiding te verkleinen.
4) disseminatie naar de gehele sector, zodat alle telers op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen deze operationele groep.

Projectstructuur CABYV

Partners

Financiers

Vlaamse Overheid 'Europa investeert in zijn platteland'

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.