Mais proef herwonnen meststoffen

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

Project info

Project info

Project type

Horizon 2020

Startdatum

01/10/2018

Einddatum

30/09/2021

Nutriman is een N en P gericht thematisch netwerk dat praktijkklare kennis bundelt over terugwinnen van nutriënten, bijhorende praktijken en technologieën. Hierbij wordt de brug geslagen tussen toegepast onderzoek en industrie, ten behoeve van de agrarische sector. Via het Nutriman project wordt getracht om het N en P nutriënten management en het potentieel om de nutriënten te recupereren te verbeteren via praktijkklare cases die nog onvoldoende gekend zijn. Er wordt een bottum-up benadering gehanteerd om de doelstellingen en bottle-necks voor adaptatie te identificeren.

Inschrijven voor de nieuwsbrief: htt​ps://nutriman.net/subscribe.​

Er wordt gestreefd naar een breedschalig gebruik van nieuwe meststoffen op basis van teruggewonnen nutriënten. Daarnaast wordt disseminatie en effectief gebruik van de nieuwe meststoffen bevorderd door een meertalig web platform en demonstraties van goede praktijken bij landbouwers.

Dit project heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 - het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 818470.

Partners

Financiers

H2020

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.