Mais proef herwonnen meststoffen

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

Project info

Project type

Horizon 2020

Start date

01/10/2018

End date

30/09/2021

Nutriman is een N en P gericht thematisch netwerk dat praktijkklare kennis bundelt over terugwinnen van nutriënten, bijhorende praktijken en technologieën. Hierbij wordt de brug geslagen tussen toegepast onderzoek en industrie, ten behoeve van de agrarische sector. Via het Nutriman project wordt getracht om het N en P nutriënten management en het potentieel om de nutriënten te recupereren te verbeteren via praktijkklare cases die nog onvoldoende gekend zijn. Er wordt een bottum-up benadering gehanteerd om de doelstellingen en bottle-necks voor adaptatie te identificeren.

Inschrijven voor de nieuwsbrief: htt​ps://nutriman.net/subscribe.​

Er wordt gestreefd naar een breedschalig gebruik van nieuwe meststoffen op basis van teruggewonnen nutriënten. Daarnaast wordt disseminatie en effectief gebruik van de nieuwe meststoffen bevorderd door een meertalig web platform en demonstraties van goede praktijken bij landbouwers.

Dit project heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 - het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 818470.

Partners

Terra Humana Tiszta Technologiakatfejleszto Tervezo Es Kivitelezo Kft

EFFoST: The European Federation of Food Science and Technology

Ugent - Universiteit Gent

Inagro vzw

Vlaco vzw

Fundacion Cartif

Institut Für Baustoff-Forschung Ev

Instytut Uprawy Nawozena i Gleboznawstwa w Putawach Panstwowy Instytut Badawczy

Depuración de Aguas del Mediterráneo

AC3A - Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique (AC3A)

ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Association of horticultural producer organisations of Almeria (ES)

University of Turin

Magyar Agrar (HU)

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek

Financers

H2020

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.