Mengteelten als eiwitbron, welke variabelen bepalen het aandeel vlinderbloemigen?

mengteelten

Project info

Project info

Project type

CCBT

Startdatum

15/02/2022

Einddatum

31/12/2023

​Al meer dan 10 jaar worden op Inagro proeven gedaan met biologische mengteelten van granen met erwten of veldbonen. De resultaten over deze jaren laten zien dat er een hoge variabiliteit is in de opbrengsten en meer bepaald in het aandeel erwten of vlinderbloemigen in de opbrengst. Karel Dewale maakte in 2017 een evaluatie op van mengteelten (veldbonen met triticale en erwt met triticale) waaruit blijkt dat het aandeel peulgewassen in de korrelopbrengst sterk kan variëren.

In dit project willen we:

  • Het aandeel bedrijfseigen eiwit in het voeder van biologische herkauwers en éénmagigen verhogen in het kader van het verhogen van de regionale eiwitvoorziening en de voederautonomie van de veebedrijven.
  • Het aandeel vlinderbloemigen in een mengteelt met graan verzekeren. Het belang van erwten en veldbonen in een mengteelt met graan neemt immers sterk toe in de voorziening van bedrijfseigen eiwit.
  • De oorzaken van een wisselend aandeel vlinderbloemigen in een mengteelt achterhalen  zodat veehouders en akkerbouwers hiermee rekening kunnenhouden in hun uitbating. 

Partners

Financiers

CCBT

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.