KIK-LOVE: KIKkererwt - LOkaal Vlaams Eiwit

Veld vol kikkererwtenplanten

Project info

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/03/2021

Einddatum

28/02/2023

Het is de doelstelling van huidig project om lopende initiatieven rond kikkererwten samen te brengen, daar ruchtbaarheid aan te geven om de groep van landbouwers verder uit te breiden en samen aan ketenontwikkeling te werken door uitwisseling van ervaring, succesverhalen, maar evenzeer mogelijke uitdagingen en problemen te bespreken en samen aan te pakken.

De onderzoekpartners hebben in dit tweejarig project een ondersteunende rol en staan in voor de praktische organisatie van de samenkomsten, bezoekmomenten, praktische adviezen op basis van eigen ervaring en studie, kwaliteitsanalyses, kosten-batenanalyses en de administratie van het project. Zowel gangbare als biologische pioniers participeren als partners in dit project. Via een telersnetwerk worden geïnteresseerde landbouwers (of early adopters) op weg geholpen, zodat kikkererwten voet aan de (Vlaamse) grond krijgen. ​

Korte termijn: introductie van een nieuwe teelt bij akkerbouwers met opbouw van kennis over de teelt (plagen en ziekten, wel of niet telen met folie), netwerken opbouwen tussen landbouwers, onderzoekers, bedrijven actief in de na-oogsttechnologie en verwerkers, lokale (korte) ketens opzetten van kikkererwten en zo ook gehoor geven aan de vraag van verwerkers en consumenten naar lokaal geteelde kikkererwten.

Lange termijn: beter bestand zijn tegen de droogte (klimaatadaptatie) door het telen van andere gewassen, klimaatmitigatie; als vlinderbloemige staan kikkererwten in voor hun eigen bemesting door middel van symbiose met een stikstof-fixerende bacterie, mogelijkheid tot valoriseren van de nevenstromen van het productieproces van kikkererwten, effect op de ecologische rendabiliteit en diversiteit, gezien de ruimere vruchtrotatie en de aantrekkingskracht van peulvruchten op nuttige insecten, zoals bestuivers en natuurlijke vijanden van plaaginsecten.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.