Komkommer

InPaKt

Integrale aanpak van komkommerbontvirus

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/05/2023

Einddatum

30/04/2027

Het komkommerbontvirus CGMMV (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) vormt een belangrijke dreiging voor de komkommertelers in Vlaanderen omwille van zijn hoge persistentie en de ernstige schade dat dit virus aan plant en vrucht kan aanrichten. Om de komkommerproductie van Vlaanderen te blijven waarborgen en de innovatie in de sector te stimuleren, is er dringend een duurzame oplossing nodig voor dit virus.

Het algemene doel is de ontwikkeling van een geïntegreerde beheersingsstrategie voor CGMMV in de komkommerteelt, gebaseerd op een vlotte kennisuitwisseling, verbetering van de preventieve aanpak, objectieve criteria voor rassenresistentie, ontwikkeling van een early-detection systeem gebaseerd op drainanalyse en verlaging van symptoomexpressie en virusontwikkeling.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.